نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي

نمونه سوالات امتحاني و آزمون راهنمايي و رانندگي آيين نامه


آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي

دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جواب

دانلود نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و رانندگي با پاسخ

آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  آزموني است كه در مرحله دوم از سري امتحانات كتبي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي و رانندگي از متقاضيان گواهينامه رانندگي گرفته مي شود .
چگونه در بار در آزمون اصلي آيين نامه راهنمايي رانندگي قبول شويم ؟اين سوال خيلي زياد پرسيده مي شود . اغلب افراد متاسفانه بار اول در آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگي مردود مي شوند .

سوال سخت آژمون آيين نامه۱- عبور موتور سيكلت ممنوع
۲- عبور موتور سيكلت
۳- عبور موتور
۴- موتور سيكلت ممنوع
پاسخ صحيح :
گزينه ۱
سوال سخت ) در تصوير زير حق تقدم ها را مشخص نماييد ؟
سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگي۱- آبي – قرمز – سبز – زرد
۲- قرمز – آبي – زرد – سبز
۳- آبي – زرد – فرمز – سبز
۴- آبي – زرد – سبز و قرمز
پاسخ صحيح :
گزينه ۴
توضيحات مربوط به اين سوال :
در سوالات مربوط به حق تقدم بايد اول خيابان اصلي را پيدا كنيد . خيابان اصلي خياباني است كه در آن تابلوي ايست يا حق تقدم وجود ندارد . مثلا در اين سوال خيابان اصلي ، خياباني است كه ماشين آبي و زرد در آن هستند . حق تقدم هميشه اول با خودروهايي هستند كه در خيابان اصلي مي باشند . در اينجا حق تقدم با خودرو آبي و زرد است . حالا سوال اينجاست بين خودرو آبي و زرد حق تقدم با كيست ؟
پاسخ : حق تقدم با خودرو آبي است چراكه آبي در حال حركت مستقيم است و زرد در حال گردش به چپ .
حالا از بين خودرو هايي كه در خيابان فرعي هستند حق تقدم ها را مشخص مي كنيم . در اين سوال چون خودروي سبز و قرمز در مسير يكديگر قرار نمي گيرند نسبت به هم حق تقدمي ندارند و مي توانند با هم حركت كنند .نكته سوال چهارم ) يك جدول بسيار مهم در صفحه ۹۳ از كتاب جديد آيين نامه است كه با توجه به هر سرعت براي هر نوع از شرايط جاده اي بيان شده چند طور خودرو بايد با اتومبيل جلويي فاصله داشته باشيم . اين جدول بسيار مهم است سعي كنيد آن را به خاطر بسپاريد . تصوير اين جدول را در زير مي بينيم .ب ) فرمان را به شدت و محكم بگيريد و اجازه دهيد اتومبيل خود به خود متوقف شود
ج ) ترمز كرده و سريعا توقف كنيد
د )‌ فرمان را شل بگيريد ولي محكم ترمز كنيد
پاسخ صحيح : گزينه ب
۱۲- شما به دنبال يك وسيله نقليه ديگر بر روي يك جاده خيس رانندگي مي كنيد ، فاصله زماني بين شما و اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟
الف ) دو ثانيه
ب ) ۶ ثانيه
ج )‌ ۴ ثانيه
د ) ۸ ثانيه
پاسخ صحيح : گزينه ج
۱۲- شما اولين نفري هستيد كه به محل حادثه مي رسيد كدام مورد زير را بايد انجام دهيد ؟
از محل حادثه دور شويداتومبيل را از حادثه ديده دور نماييدبا دوربين شروع به فيلم برداري نماييدموتور اتومبيل را خاموش و زخمي ها را خارج نماييد به اورژانس زنگ بزنيد .جواب درست گزينه ۴ .
۱۳- براي گردش به چپ از خيابان دو طرفه دو خطه به خيابان دو طرفه دو خطه بايد كداميك از اقدامات زير را انجام دهيم ؟
به جريان ترافيك توجه داشته باشيماز فاصله يكصد متري راهنما بزنيمدر خط عبور چپ خود قرار بگيريمهمه مواردجواب درست گزينه ۴ .۹- در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است ؟
۵۰ متري۱۰۰ متري۱۵۰ متري۷۰ متريپاسخ درست گزينه ۲ .
سوالات آزمون آيين نامه افسر۱۰- اگر هنگام رانندگي در سراشيبي كلاج را پايين نگه داريم چه مي شود ؟
اشكالي نداردترمز گرفتن و هدايت اتومبيل دشوار مي شودلاستيك ها ساييده نمي شودموتور سريع تر كار مي كند ، اتومبيل سرعت مي گيردپاسخ درست گزينه ۲ .
۱۱۱۰- در كدام موقعيت زير وزش باد شديد مي تواند در مسير شما تاثير بگذارد ؟
در شهر هادر تونل هازماني كه از مقابل اتومبيل هاي در حال توقف عبور مي كنيدبعد از سبقت گرفتن از يك وسيله نقليه بزرگ ، در مسيرهاي باز بدون درخت و موانع طبيعي ، در بخشي از شهر ها كه داراي ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارندجواب درست گزينه ۴ .
۷) يكي از موارد افزايش احتمال خطر هنگام رانندگي در شب را بگوييد ؟
استفاده از چراغ هااستفاده از سايبانكم بودن ميدان ديد رانندهخواب آلودگي رانندهپاسخ درست گزينه ۳ .
۸) زماني كه به يك سرعت گير در خيابان مي رسيد بايد … ؟
از سمت راست عبور كنيدبا همان سرعت عبور كنيدسرعت خود را افزايش دهيدسريعا از سرعت خود بكاهيدپاسخ درست گزينه ۴ .آموزش رانندگي از صفر بخش دور زدن دوفرمانه و يك فرمانه:دور زدن يك فرمانه يعني با يك بار چرخاندن فرمان دور زده شود در خيابان ها و عريض اين عمل با رعايت حق تقدم صورت مي گيرد.زماني كه خيابان يا كوچه كم عرض باشد بايد با سه بار چرخاندن فرمان عمل دور زدن را انجام داد در ابتدا به پشت سر خود را كنترل مي كنيم اگر ماشيني در رفت و آمد نبود راهنماي سمت چپ را ميزنيم ۸- در كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟
تقاطع ها ، پل ها ، تونل ها ، سربالايي ها ، پيچ هاي تند و محل هايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع استدر خيابان هاي يك طرفهدر بزرگراه ها ، خيابان هاي دو طرفهخيابان هاي دوطرفه ، تقاطع ها و پل هاجواب درست گزينه ۱ .
۹- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟
نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي رايگانورود ممنوعورود از دو طرف ممنوعسبقت ممنوعممنوعجواب درست گزينه ۲ .۲- وقتي در حين رانندگي حواس شما متوجه چيز هاي ديگر باشد اينكار :
تصميم سريع و عكس العمل به موقع را از شما خواهد گرفتقادر به تصميم گيري نخواهيد بودعكس العمل از خودتان نشان نخواهيد دادممكن است مسير خود را اشتباه برويدجواب درست گزينه ۲ .
۳- حالت و وضعيت شما در رانندگي به چه عواملي بستگي دارد ؟
رفتارهاي مثبت ترافيكيدانش رانندگي و مهارتتفكر ، موقعيت ، دانش قبلي ، ادب و نزاكتپاي بندي به مقرراتجواب درست گزينه ۳ .

اما راهكار قبولي در آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  چيست ؟پاسخ : نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب .
مهم ترين روش براي قبولي در بار اول و با امتياز بالا در آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگي خواندن مهم ترين و پرتكرار ترين نمونه سوالات آزمون اصلي آيين نامه سال هاي پيش مي باشد .
به طور شگفت آوري حل نمونه سوالات آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  مي تواند در قبولي شما تاثير گذار باشد .
بنابراين توصيه اكيد داريم خواندن سوالات آزمون اصلي آيين نامه از چند روز قبل از امتحان اصلي را فراموش نكنيد .
ما در ادامه ي همين مقاله قصد داريم شما را با مهم ترين نمونه سوالات آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگي آشنا كنيم پس تا انتها با ما باشيد .
مهم ترين تفاوت آزمون اصلي آيين نامه با آزمون مقدماتي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  چيست ؟پاسخ : آزمون اصلي آيين نامه داراي سوالات فني نيز مي باشد در حالي كه آزمون مقدماتي آيين نامه معمولا سوالات فني ندارد .
مهم ترين تفاوت اين دو آزمون سوالات فني مي باشد . اما تفاوتي مانند اينكه آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  توسط افسر راهنمايي رانندگي گرفته مي شود و آزمون مقدماتي توسط مدرس آيين نامه راهنمايي رانندگي و در آموزشگاه رانندگي گرفته ميشود نيز ميتوان جزو تفاوت هاي آنها برشمرد .
كدام نمونه سوالات آزمون اصلي آيين نامه راهنمايي رانندگي را بخوانيم ؟همين طور كه قبلا گفتيم يكي از مهم ترين روش ها براي قبولي در آزمون اصلي خواندن نمونه سوالات نمونه سوالات آيين نامه اصلي  قبل از امتحان اصلي مي باشد .
اما اينكه اين نمونه سوالاتي كه شما مي خواهيد بخوانيد چه ويژگي هايي بايد داشته باشند را تيتر وار با هم مرور مي كنيم :
۱- سعي كنيد نمونه سوالات آيين نامه اصلي مربوط به كتاب جديد نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگي باشدهمين طور كه مي دانيد كتاب آيين نامه راهنمايي رانندگي مدتي است كه عوض شده و طبيعتا سوالات آزمون اصلي آيين نامه راهنمايي رانندگي نيز از كتاب جديد مي باشد بنابراين خواندن سوالات قديمي ديگر فايده اي ندارد .
۲- نمونه سوالات آزمون اصلي آيين نامه بايد با پاسخ درست باشندبرخي مواقع نمونه سوالاتي را مي بينيم كه جواب هايشان غلط است و اين بد تر كاربر را به اشتباه مي اندازد و ممكن است نه تنها تاثير مثبتي در قبولي نداشته باشد بلكه خواندن اينگونه نمونه سوالات آزمون اصلي آيين نامه مي توان تاثير منفي نيز داشته باشد پس سعي كنيد نمونه سوالات استاندارد و با پاسخ دقيق و درست را انتخاب كنيد و مطالعه نماييد .
۳- نمونه سوالات آزمون اصلي آيين نامه مي بايست به صورت تستي باشندآزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  شما تستي است و نه تشريحي . پس شما نيز بايد قبل از امتحان سوالاتي كه هم سبك و شبيه به آزمون واقعي خودتان است حل كنيد . توصيه مي شود حتما به سراغ نمونه سوالات تستي آيين نامه اصلي برويد .
در ادامه مي خواهيم تعدادي از مهم ترين سوالات آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگي با جواب را باهم مرور كنيم .
برخي از مهم ترين نمونه سوالات آزمون اصلي آيين نامه راهنمايي رانندگي۱- دور زدن از چه فاصله اي از تونل ها كه ديد كافي و ايمني لازم را ندارند ممنوع است ؟
۱۵۰ متري۲۵۰ متري۱۰۰ متري۲۰۰ متريجواب صحيح گزينه ۲
۲- تابلوهاي منع كننده با چه رنگي نشان داده مي شوند ؟
زرد فسفريقهوه اي تيرهنارنجيقرمزجواب صحيح گزينه ۴
۳- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟
آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگيورود ممنوعورود از هر دو طرف ممنوعراه باز استعبور ممنوعجواب صحيح گزينه ۲
۴- تابلوي راهنمايي رانندگي زير به چه مفهومي مي باشد ؟
نمونه سوالات آزمون اصلي راهنمايي رانندگيعبور عابر پيادهگذرگاه عابر پيادهعبور اطفالعبور پيادگانجواب صحيح گزينه ۳
۵- نام تابلوي زير چيست ؟
آزمون اصلي آيين نامه رانندگياستراحتگاهجايگاه سوختتعميرگاهپست امداديجواب صحيح گزينه ۳
۶- كدام گزينه در مورد ضد يخ صحيح مي باشد ؟
بهتر است كل مخزن رادياتور به جاي آب از ضد يخ پر شودعدم استفاده از ضد يخ در تابستان مي تواند منجر به جوش آوردن زود تر موتور شودضد يخ در جلوگيري از زنگ زدگي رادياتور و قطعات سيستم خنك كاري موثر نيستمايع ضد يخ از يخ زدگي آب در سرما جلوگيري مي كندجواب صحيح گزينه ۲
۷- سطح روغن موتور را با چه وسيله اي مي توان كنترل كرد ؟
سطح روغن ( گيج روغن )در مخزن روغنفيلتر روغنپمپ روغنجواب صحيح گزينه ۱
۸- در هنگام افزايش دماي موتور براي خنك شدن سريع موتور چه اقدامي انجام مي دهيد ؟
آب بر روي بلوك موتور مي ريزيمبه طور متناوب ولي با احتياط آب را بر روي موتور مي ريزيمبا احتياط فقط آب تصفيه شده بر روي بلوك موتور مي ريزيمبا احتياط مقداري آب بر روي رادياتور مي ريزيمجواب صحيح گزينه ۴
۹- كدام يك از موارد زير در خصوص ايمن كردن صحنه حادثه مي باشد ؟
پارك خودرو در فاصله مناسب – كشيدن چند نفس عميق و آراممطمئن شدن از اينكه خطري شما را تهديد نمي كند – پارك خودرو در فاصله مناسب – استفاده از تابلوي اعلام خطراستفاده از تابلوي اعلام خطر – گرفتن شرح و حال از مصدومين – كشيدن چند نفس آرام و عميقپارك خودرو در نزديكي صحنه تصادف – بررسي وضعيت مصدومين – دور كردن مصدومجواب صحيح گزينه ۲
۱۰- كدام يك از موارد زير در هنگام رانندگي مجاز است ؟
استعمال دخانياتاستفاده از تلفن همراهعدم تمركزتوجه كامل به جلوجواب صحيح گزينه ۴
۱۱- چه هنگام مي توان از ترمز دستي استفاده نمود ؟
هنگام توقف خودرو و يا در سرعت هاي بسيار پايينتنها در سرعت هاي بالادر هر شرايطيهنگام حركت در سرازيري ها يا سربالايي هاجواب صحيح گزينه ۱
۱۲- در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد … ؟
به شدت ترمز كردفرمان را رها كردفرمان را محكم گرفته و به آرمي توقف كرد۱ و ۲ صحيح استجواب صحيح گزينه ۳
براي تسلط بيشتر قبولي در آزمون اصلي نمونه سوالات آيين نامه اصلي  راهنمايي رانندگي حتما مجموعه كامل از مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي دانلود كنيد و قبل از امتحان اصلي خود بخوانيد .
براي تسلط بيشتر بر سوالات فني مي توانيد با كليك بر روي نمونه سوالات فني اين سوالات را دانلود كنيد .
به اميد قبولي در بار اول در آزمون نمونه سوالات آيين نامه اصلي  اصلي شما .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۷:۵۶ توسط:آيين نامه موضوع:

آيين نامه راهنمايي و رانندگي


آيين نامه راهنمايي و رانندگي

آيين نامه راهنمايي و رانندگي ( Traffic Regulations )

آيين نامه راهنمايي و رانندگي چيست ؟

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در واقع همان قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي كه هر راننده اي كه از نظر قانوني مجاز به رانندگي است ملزم است كه آن قوانين و مقررات و آيين نامه راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايد .

وقتي اسم آيين نامه راهنمايي و رانندگي مي آيد ناخودگاه به ياد گواهينامه رانندگي مي افتيم در واقع مي توانيم بگوييم ما توقع داريم شخصي كه گواهينامه رانندگي دارد با تمامي قوانين ، مقررات و آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا باشد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در كشورهاي مختلف متفاوت است . كه در ادامه در مورد آيين نامه راهنمايي و رانندگي در كشورهاي مختلف نيز بحث خواهيم كرد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در سوئد

سوئد يكي از كشور هايي است كه گرفتن گواهينامه راهنمايي و رانندگي در اين كشور سخت است به طوري كه بسياري از متقاضيان گواهينامه رانندگي ترجيح مي دهند اصلا گواهينامه رانندگي نگيرند و از وسايل نقليه عمومي به جاي خودرو شخصي استفاده نمايند .

در كشور سوئد نيز مانند ايران براي گرفتن گواهينامه رانندگي مي بايست امتحان تئوري آيين نامه را با موفقيت بگذرانيد اين در حالي است كه امتحاني عملي يا امتحان شهري رانندگي در سوئد حدود ۴۵ دقيقه زمان مي برد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي در فرانسه

آيين نامه راهنمايي و رانندگي و گرفتن گواهينامه رانندگي در فرانسه داراي نكته جالبي است آن هم اينست كه گواهينامه راهنمايي و رانندگي ايران در كشور فرانسه معتبر است .

براي رانندگي در فرانسه اگر مي خواهيد از ايران به اين كشور سفر كنيد يا براي مدتي طولاني اقامت داشته باشيد مي توانيد براي سه ماه اول از گواهينامه بين الملل رانندگي استفاده نماييد اما براي پس از آن نياز است كه نسبت به اخذ گواهينامه رانندگي فرانسه اقدام كنيد .

گرفتن گواهينامه رانندگي و آيين نامه راهنمايي و رانندگي در آلمان

وقتي اسم از آيين نامه راهنمايي و رانندگي در آلمان مي آيد شايد همه ي ما به ياد محدوديت نداشتن سرعت در برخي از بزرگراه هاي اين كشور بيفتيم .

حتما ميدانيد كه در آلمان در برخي از بزرگراه ها مي توان بدون محدوديت سرعت رانندگي كرد .

براي اخذ گواهينامه رانندگي در كشور آلمان مي بايست در آزمون هاي تئوري و عملي يا همان آزمون شهري رانندگي كه به صورت دو مرحله اي مي باشد قبول شويد .

آيين نامه راهنمايي و رانندگي و اخذ گواهينامه رانندگي را در چند كشور با همديگر بررسي كرديم .

براي اخذ گواهينامه رانندگي معمولا در همه ي كشور ها مي بايست آزمون تئوري آيين نامه راهنمايي و رانندگي و همين طور آزمون شهري رانندگي يا همان آزمون عملي رانندگي را با موفقيت گذراند .

در كشور ما نيز براي اخذ گواهينامه رانندگي بايد در دو آزمون تئوري آيين نامه راهنمايي و رانندگيكه با نام هاي آزمون مقدماتي آيين نامه و آزمون اصلي آيين نامه مشهور هستند نمره قبولي را آورد .

نمره قبولي براي آزمون هاي تئوري آيين نامه راهنمايي و رانندگي حداقل ۲۶ مي باشد . در واقع متقاضيان گواهينامه رانندگي مي توانند حداكثر به ۴ سوال از ۳۰ سوال تستي آيين نامه رانندگي پاسخ اشتباه بدهند .

براي قبولي در آزمون هاي تئوري آيين نامه بهترين راهكار حل نمونه سوالات آيين نامه مي باشد . متقاضيان گواهينامه با حل نمونه سوالات آيين نامه مي توانند به راحتي با در بار اول در آزمون آيين نامه رانندگي نمره قبولي را بياورند . قطعا هر چه بيشتر نمونه سوال آيين نامه حل كنند تسلط بيشتري در هنگام آزمون آيين نامه دارند و شانس بيشتري براي قبولي در بار اول در آزمون تئوري آيين نامه رانندگي خواهند داشت .

اگر به زودي آزمون آيين نامه اصلي داريد مي توانيد با كليك بر روي نمونه سوالات آيين نامه اصليفايل pdf سوالات آيين نامه اصلي با پاسخ را دانلود نماييد .

همين طور براي آزمون آيين نامه مقدماتي نيز ميتوانيد با كليك بر روي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با انواع سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي آشنا شويد .

در سايت سوال آيين نامه نمونه سوالات فني نيز به صورت جداگانه در فايلي pdf اي متفاوت آورده شده است كه مي توانيد با كليك بر روي دانلود سوالات فني با انواع سوالات فني آيين نامه رانندگي نيز آشنا شويد .

براي آشنايي با نمونه سوالات ازمون ايين نامه اصلي حتما با دانلود سوالات آيين نامه اصلي خودتان را براي اين آزمون آيين نامه راهنمايي رانندگي آماده نماييد .

1. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ براي بهبود وضع ترافيك كداميك از كارهاي زير را بايد انجام داد؟
  1-رانندگي با سرعت پايين  2-رعايت قوانين ومقررات  3-رانندگي با احتياط باسرعت زياد  4-هر سه مورد2. سوال 1 امتيازموثرترين و راحت ترين روش جابه جايي كالا و افراد با كمترين ميزان مصرف انرژي كمترين ترافيك و هزينه جابه جايي و كمترين اثرات سوء زيست محيطي چيست ؟
  1-حمل و نقل ناپايدار  2-حمل و نقل پايدار  3-حمل و نقل با سواري  4-حمل و نقل با موتور2. سوال 1 امتيازمهمترين آلودگي حمل و نقل چيست ؟
  1-آلودگي موانع  2-آلودگي ديداري  3-آلودگي هوا  4-آلودگي صوتي3. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب مهمترين عامل آلودگي هوا در حمل و نقل چيست ؟
  1-دي اكسيد كربن  2-مونواكسيد كربن  3-ذرات معلق در هوا  4-هيدرو كربن ها4. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ مهمترين عامل اتلاف سوخت و انرژي در خودرو ها چيست ؟
  1-عدم تنظيم موتور و احتراق ناقص در سيلندرها  2-تنظيم باد تايرها  3-سرعت نامناسب  4-فيلتر هواي نامناسب5. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ در تصادفات منجر به جرح در صورتي كه وسيله نقليه براي انتقال فوري مجوز ندارد وظيفه راننده چيست ؟
  1-ماشين را خاموش كند و با بيمار حرف بزند تا آمبولانس بيايد  2-با علامتگذاري در محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه اقدام به حمل مجروح با وسيله نقليه خود نمايد  3-به پليس اطلاع دهد  4-اتومبيل را خاموش كند6. سوال 1 امتيازجهت گرم كردن موتور مناسب ترين عمل چه مي باشد ؟
  1-ابتدا با سرعت مي رانيم  2-چند كيلومتر اول را آهسته و با دنده پايين برانيم  3-گاز دادن پي در پي  4-در جا كار كردن7. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب تعويض به موقع فيلتر هوا باعث چه عاملي ميشود ؟
  1-جلوگيري از نشر گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز  2-سرعت بهتر خودرو  3-كاهش مصرف سوخت  4-گزينه 1 و 38. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ سرعت بهينه براي بيشتر خودرو ها به لحاظ مصرف سوخت چه مي باشد ؟
  1-دنده 3 سرعت 80 كيلومتر  2-دنده 4 سرعت 120كيلومتر  3-دنده 4 سرعت 100كيلومتر  4-دنده 4 سرعت 80 كيلومتر9. سوال 1 امتيازكداميك از عوامل زير باعث افزايش مصرف سوخت مي شود ؟
  1-پايين بودن پنجره خودرو در سرعت هاي بالا  2-سرعت زياد و ترمز هاي پي در پي  3-استفاده از كولر در مسير هاي سربالايي  4-همه موارد10. سوال 1 امتيازعوامل افزايش دهنده مصرف سوخت چيست ؟
  1-كم بودن باد لاستيك ها  2-تغيير ناگهاني خودرو  3-بالا رفتن دور موتور در ترافيك  4-همه موارد11. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب فشار داخلي لاستيك ها هر چند وقت بايد بررسي گردد؟
  1-هر ماه يكبار  2-هر ماه دو بار  3-هر روز يك بار  4-يك بار در هفته12. سوال 1 امتيازدر صورتيكه قفسه سينه بيمار حركت مي كند اما جريان هوا شنيده يا احساس نشود نشانه چيست ؟
  1-انسداد راه هوايي ريه  2-قلب  3-فشار خون  4-ستون فقرات13. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ روش يك طول اتومبيل و روش دو ثانيه زمان براي چيست ؟
  1-شرايط جوي  2-زمان  3-مسافت  4-فاصله با اتومبيل جلويي14. سوال 1 امتيازمعاينه و آزمايش فني وسايل نقليه شامل چيست ؟
  1-تشخيص اصالت  2-سلامت زيست محيطي و فني  3-تجهيزاتي و ايمني وسيله نقليه  4-همه موارد بالا15. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب نظارت با دوربين پليس جزو چه تابلويي است؟
  1-اخطاري  2-اخباري  3-انتظامي  4-محلي16. سوال 1 امتيازبراي سبقت گرفتن در روز چگونه بايد عمل كرد ؟

سوالات آيين نامه اصلي
  1-با زدن راهنما و تبديل نور به بالا و پايين  2-با زدن راهنما و حركت دست  3-بازدن راهنما و چند بوق زدن كوتاه  4-با تبديل نور چراغ بالا و پايين و زدن چند بوق17. سوال 1 امتيازدر صورتي كه لاستيك اتومبيل صاف باشد باعث مي شود كه هنگام ترمز كردن …
  1-اتومبيل فورا متوقف شود  2-تاثيري در كيفيت توقف ندارد  3-اتومبيل به موقع توقف ننموده و باعث تصادف مي گردد  4- هيچ كدام18. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ حداقل فاصله اي را كه رانندگان وسيله نقليه بايستي از طريق آيينه ها پشت سرشان را رويت كنند چقدر است ؟
  1-صد و ده متر  2-هفتاد متر  3- نود متر  4- پنجاه متر19. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب صداي بوق وسيله نقليه حداقل بايستي از چه فاصله اي شنيده شود ؟
  1-شصت متري  2-هفتاد متري  3-هشتاد متري  4-نود متري20. سوال 1 امتيازحداقل فاصله اي كه رانندگان وسايل نقليه باستي بتوانند اشيا و اشخاص مقابل را بوضوح مشاهده كنند چقدر است ؟
  1-صد متري  2-صد و پنجاه متري  3-دويست متري  4-دويست و پنجاه متري21. سوال 1 امتيازدور زدن از چه فاصله اي مانده به پيچ ها و سربالايي ها ممنوع است ؟
  1-پنجاه متري  2-صد متري  3-صد و سي متري  4- صد و پنجاه متري22. سوال 1 امتيازهنگام پارك اتومبيل در كنار خيابان حق تقدم با وسيله اي است كه :
  1-وسيله اي كه بزرگتر است  2-ضمن حركت با دنده عقب مشغول پارك كردن است  3-با حركت به جلو مشغول پارك است  4-زودتر رسيده باشد23. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب خطوط پر و مقطع وسط بعضي از خيابانها داراي چه مفهموي است؟
  1-تقسيم راه براي جداكننده  2-تقسيم راه به سه قسمت براي عبور دوطرفه  3-تقسيم راه به يك قسمت يك طرفه  4-تقفسيم راه به دو قسمت براي عبور دوطرفه24. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ در صورت تغيير محل سكونت مالك وسيله نقليه بايد …..
  1-اقدام خاصي لازم نيست انجام بدهد  2-وسيله نقليه را بفروشد  3-ادرس محل جديد را ظرف يك هفته به نيروي انتظامي اعلام نمايد  4-آدرس محل جديد را ظرف 10روز به نيروي انتظامي اطلاع دهد25. سوال 1 امتيازشما اولين نفري هستيد كه به محل تصادف ميرسيد كدام موردرا بايد انجام دهيد؟
  1-افراد زخمي را از اتومبيل خارج كنيم  2-به اورژانس خبردهيم  3-موتور اتوموبيل حادثه ديده را خاموش كنيم و با افراد صحبت كنيم و آنها را آرام كنيم و نيروهاي امدادي را خبر كنيم  4-محل حادثه را فورا ترك كنيم26. سوال 1 امتيازدر زمان ترمز گيري چه عاملي را بياد مدنظر قرار داد؟
  1-اندازه خودرو  2-وزن و بار خودرو  3-شرايط جاده و تاير ها  4-تمام موارد27. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب توقف در چه سطوحي نيازمند طي زمان و مسافت بيشتري ميباشد؟
  1-لغزنده  2-سرازيري  3-سربالايي  4-موارد 1و228. سوال 1 امتيازمسافت توقف در چه جاده هايي افزايش خواهد يافت؟
  1-جاده آغشته به قير  2-جاده اي كه شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد  3-شرايط آب و هوايي بد  4-تمامي موارد29. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ كليدي ترين ابزار در كنترل خودرو چيست ؟
 
  1-كلاچ  2-پدال گاز  3-پدال ترمز  4-غربيلك فرمان30. سوال 1 امتيازاستفاده از لاستيك فرسوده و غير استاندارد در وسايل نقليه…….است
  1-ناايمن  جايز  ممنوع  بلامانع
كدام گزينه هاي زير به ترتيب اولويت صحيح است؟
  1-فرمان پليس-تابلوها-خط كشي - چراغ راهنما  2-فرمان پليس-چراغ راهنما-تابلوها-خط كشي  3-تابلوها- فرمان پليس-چراغ راهنما-خط كشي  4-فرمان پليس - خط كشي - چراغ راهنما-تابلوها3. سوال 1 امتيازخط…..خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و بمنظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذر گاه پياده در سطح راه ترسيم ميشود.
  1-ايست  2-پارك  3-هاشور  4-زيگزاگ4. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ تابلوي مثلث متساوي الاضلاع نشسته روي قاعده براي…..است.
  1-بازدارنده  2-ايست  3-هشداردهنده براي خطر  4-رعايت حق تقدم5. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي……..مي باشد.
  1-براي خطرات ناشي از تعمير ونگهداري  2-معمولا براي علائم راهنما  3-علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان  4-ايست6. سوال 1 امتيازآمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است؟
  1-تفكر،موقعيت،دانش قبلي،ادب،نزاكت  2-مشاهده،پيش بيني،تمركز،آگاهي،عدم حواس پرتي  3-آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران  4-مهارت در رانندگي7. سوال 1 امتيازكدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟
  1-به ازاي هر 30كيلومتر 6 طول اتومبيل  2-به ازاي هر45 كيلومتر 9 طول اتومبيل  3-به ازاي هر 60كيلومتر 13 طول اتومبيل  4-به ازاي هر 15 كيلومتر 3 طول اتومبيل8. سوال 1 امتيازدور زدن در كدام يك از موارد زير ممنوع است؟
  1-پيچ ها-تقاطها  2-سربالايي ها-تونل ها و پلها  3-خط ممتد  4-هر سه مورد9. سوال 1 امتياززمان رسيدن به محل تصادف چه اقداماتي بايد انجام داد؟
  1-به محض رسيدن اتومبيل ديگري ما به راه خود ادامه ميدهيم  2-موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كرده و افراد زخمي را از داخل اتومبيل خارج كرده و زخمي ها را با صحبت آرام نماييد  3-در صورت آتش سوزي با آب خاموش كنيد  4-اتومبيل را از محل حادثه كنار بكشيد10. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ زمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد؟
  1-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم  2-ترمز ميكنيم  3-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع ميكنيم  4-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست11. سوال 1 امتيازدر كدام محل نبايد پارك كرد؟
  1-در15 متري تقاطع ها  2-در ايستگاه اتوبوس  3-خيابانهاي اصلي  4-گزينه يك و دو12. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب حق تقدم عبور در تصوير زير با كدام است ؟

  1-اتومبيل سفيد شماره ۱  2-اتومبيل سفيد شماره ۲  3-اتومبيل سياه رنگ  4-همه حق تقدم عبور يكسان دارند13. سوال 1 امتيازچرا در سطح جاده هاي خيس ،برفي،لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد؟
  1-جهت ترمز سريع  2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو  3-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها  4-جهت حركت سريع14. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام اتومبيل است ؟

  1-قرمز-آبي- زرد  2-زرد-آبي-قرمز  3-زرد-قرمز-آبي  4-آبي-قرمز-زرد15. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ بر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست ميلغزد،چكار بايد انجام دهيد؟
  1-بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد  2-ترمز كنيد وفرمان را بچرخانيد  3-با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد  4-از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد16. سوال 1 امتيازراننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد؟
  1-چراغ هاي خطر را روشن كند  2-قبل از مانع توقف كند  3-با دقت و مراقبت عبور كند  4-با سرعت عبور كند17. سوال 1 امتيازمفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي رانندگي چيست؟
  1-حركت مجاز-راهنماي مسير و اماكن مذهبي  2-هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني  3-منع كننده يا ايست  4-علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راهها18. سوال 1 امتيازكدام يك از موارد زير درست نيست ؟
  1-سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است  2-در تقاطع سبقت ممنوع است  3-در سر پيچ هاي تند وسربالايي ها دور زدن ممنوع است  4-سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است (مگر در مسير هايي كه سه خط عبور يا بيشتر دارن)19. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب حساس و ميزان نبودن ترمز پائي….. و جزء جرايم رانندگي مي باشد.
  1-نقص فني محسوب ميگردد  2-نقص فني نميباشد  3-بلامانع است  4-يك نقص جزئي ميباشد20. سوال 1 امتيازحواس پرتي در زمان رانندگي عامل مهمي در………..است.
  1-عدم تصميم گيري به موقع  2-عدم توجه به پيچ ها در جاده  3-فرامين پليس  4-عدم توجه به ترافيك شهري21. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ حق تقدم عبور عبارت است از……
  1-رعايت حقوق رانندگان  2-اولويت در عبور از چراغ هاي راهنمايي  3-اولويت حق عبور وسيله نقليه اي كه زودتر از وسايل نقليه ديگر يا از پياده ها و بالعكس  4-ترتيب عبور و مرور در چهارراه ها22. سوال 1 امتيازشما موقعي ميتوانيد شروع به حركت كنيد كه :
  1- بعد از حركت اقدام به بستن كمربند نماييد  2- از بسته شدن كمربند ايمني خود و ساير سرنشينان اطمينان حاصل نماييد  3- از بسته شدن كمربند ايمني خود اطمينان حاصل كنيد  4- از بسته شدن كمربند ايمني سرنشينان اطمينان حاصل نماييد23. سوال 1 امتيازتابلو عبور كليه وسايل نقليه ممنوع است كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟
  1-  2-  3-  4-24. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 
  1-سبقت ممنوع  2-سبقت كاميون ممنوع  3-ورود سواري ممنوع  4-عبور سواري ممنوع25. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب تاثيرات مواد مخدر چيست؟
  1-اعتنا نكردن به قوانين رانندگي و فرامين پليس  2-افزايش اعتماد به نفس كاذب - كاهش هوشياري  3-بر هم زدن نظم رانندگي  4-عدم كنترل راننده در شرايط ضروري26. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ براي استفاده از ترمز در حين رانندگي بهتر است …
  1- تمام كف پا روي پدال ترمز قرار دهيد  2- پاشنه پا روي كف اتومبيل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهيد  3- با كف پا ترمز را به آهستگي فشار داده و همزمان كلاچ را بگيريد  4- پاها همواره براي ترمز گرفتن باشد27. سوال 1 امتيازاگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟
  1- در طول روز  2- زمانيكه به آزمايش رانندگي ميرويد  3- هيچوقت  4- در شرايط اضطراري28. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست؟

  1-پايان سرعت 60 كيلومتر  2-سرعت توصيه شده  3-حداقل سرعت  4-حداكثر سرعت29. سوال 1 امتحان آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند وارد خيابان مجاور شوند حق تقدم با كدام است؟
  1-وسيله اي كه به راست گردش ميكند  2-هيچكدام  3-منتظر ميمانند تا پليس راهنمايي بيايد  4-وسيله اي كه به چپ گردش ميكند30. سوال 1 نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ چه موقع ميتوانيد به صورت دنده عقب از يك خيابان فرعي به خيابان اصلي وارد شويد؟
  1-در همه مواقع  2-تنها اگر هردو خيابان خلوت باشد  3-تنها اگر خيابان اصلي داراي ترافيك نباشد  4-هيچ موقع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۹:۴۶ توسط:آيين نامه موضوع:

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ


سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ ( Quiz questions driving with answers )

آيا تا بحال به اين موضوع فكر كرده ايد كه نمونه سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي چقدر مي تواند در قبولي شما در آزمون آيين نامه رانندگي تاثير گذار باشد .

قطعا كساني كه تجربه استفاده و حل نمونه سوالات آيين نامه را قبل از آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي داشته اند بهتر مي دانند كه حل نمونه سوالات آيين نامه اصلي و مقدماتي تا چه ميزان مي تواند تاثير گذار باشد .

ازمون ايين نامه اصلي معمولا تا حدودي از آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي سخت تر است . آزمون آيين نامه اصلي كه برخي مواقع به آن آزمون آيين نامه مرحله دوم يا آزمون آيين نامه افسر نيز مي گويند شامل ۳۰ سوال از كتاب آيين نامه راهنمايي و رانندگي جديد است كه هر متقاضي گواهي نامه رانندگي براي قبولي در اين آزمون مي بايست حداقل نمره ۲۶ را از اين امتحان آيين نامه راهنمايي و رانندگي بگيرد .

شرايطي تقريبا مشابه براي آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي نيز برقرار است با اين تفاوت كه در امتحان آيين نامه مقدماتي معمولا از بخش فني سوال نمي آيد در حالي كه آزمون آيين نامه اصلي داراي سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي مي باشد پس بهتر است قبل از آزمون آيين نامه اصلي خود نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي خود نيز حل نماييد .

ما در اينجا تعدادي از سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با پاسخ را آورده ايم به اميد اينكه با كمك اين نمونه سوالات آيين نامه به راحتي در آزمون آيين نامه قبول شويد .

 

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي

۱- روش يك طول اتومبيل يعني ؟

الف) به ازاي هر ۱۵ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه يك طول اتومبيل ( حدود ۶ متر نياز است )

ب) به ازاي هر ۳۰ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه ۲ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .

ج) به ازاي هر ۴۵ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه ۳ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .

د) به ازاي هر ۶۰ كيلومتر در ساعت سرعت فاصله اي به اندازه ۴ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .

پاسخ صحيح گزينه الف


۲- به هنگام رانندگي از چه فاصله اي بايد پلاك اتومبيل جلويي را بخوانيد ؟

الف) ۵ متري

ب) ۱۰ متري

ج) ۱۵ متري

د) ۲۰ متري

پاسخ صحيح گزينه د


۳- در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد …… ؟

الف) به شدت ترمز كرد

ب) فرمان را رها كرد

ج) فرمان را محكم گرفته و به آرامي توقف كرد

د) ۱ و ۲ صحيح است

پاسخ صحيح گزينه ج


۴- ميخ هاي زرد رنگ چشم گربه اي در چه محلي ديده مي شود ؟

الف) بين شانه خاكي و باند اصلي

ب) در مسير هاي ورودي و خروجي و باندهاي كاهش و افزايش سرعت

ج) بين هر دو باند مجاز

د) غالبا در مسير رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسير ( يا بين محل خالي وسط آزاد راه و باند اصلي )

جواب صحيح گزينه د


۵- يك چراغ قرمز راهنمايي به معني …… ؟

الف) شما بايد بايستيد ، مگر بخواهيد گردش به چپ كنيد

ب) شما بايد در پشت خط ايست توقف كرده و منتظر باشيد

ج) چنانچه مي توانيد بي خطر ترمز كنيد بايستيد

د) با احتياط عبور كنيد

پاسخ صحيح گزينه ۲


نمونه سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي با جواب تستي

۶- چرا بايد در هنگام رانندگي توجه به جلو و اطراف داشته باشيد ؟

۱) قادر باشيم علائم را ببينيم

۲) خطرات احتمالي را پيش بيني كرده و زمان بيشتري براي واكنش داشته باشيم

۳) در انتخاب مسير دچار اشتباه نشويم

۴) از مناظر طبيعي استفاده كنيم

پاسخ صحيح گزينه ۲


۷- در يك تقاطع در حال رانندگي هستيد ، با چراغ هاي قرمز چشمك زن  مواجه مي شويد چكار بايد كرد ؟

۱) به رفتن ادامه دهيد

۲) توقف مي كنيد و منتظر چراغ سبز مي شويد

۳) بدون توقف با احتياط عبور مي كنيد

۴) ايست كرده و با رعايت حق تقدم عبور مي كنيد

پاسخ صحيح گزينه ۴


۸- كدام گزينه به ترتيب اولويت صحيح مي باشد ؟

۱) چراغ راهنما – فرمان پليس – تابلوها – خط كشي

۲) تابلوها – چراغ راهنما – خط كشي – فرمان پليس

۳) فرمان پليس – چراغ راهنما – تابلوها – خط كشي

۴) فرمان پليس – تابلوها – خط كشي – چراغ راهنما

پاسخ صحيح گزينه ۳


۹- هواي گرم بر كدام قسمت خودرو اثر مي گذارد ؟

الف) سرنشينان خودرو

ب) باد لاستيك و دماي موتور

ج) آمادگي راننده در كنترل خودرو

د) ترمز ها

جواب صحيح گزينه ب


سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي سال ۹۶ با پاسخ

۱۰- ما بين شما و اتومبيل جلويي فاصله ي ۲ ثانيه اي مناسب خواهد بود چنانچه … ؟

الف) وضعيت راه خشك و هوا خوب باشد

ب) هوا مه آلود باشد

ج) هوا باراني باشد

د) هوا مرطوب و جاده خيس باشد

جواب صحيح گزينه الف


۱۱- با سرعت مجاز در حال رانندگي هستيد اتومبيل پشت سر شما مي خواهد سبقت بگيرد آيا مي توانيد مانع سرعت او شويد ؟

الف) بله ، براي اينكه راننده ي مذكور قانون شكني مي كند

ب) بله ، براي اينكه راننده ي مذكور كار خطر ناكي انجام مي دهد

ج) نه ، به هيچ وجه

د) نه مگر اينكه انجام اين كار بي خطر باشد

جواب صحيح گزينه ۳


۱۲- چرا بايد قبل از اقدام به سبقت از يك كاميون طويل فاصله را با آن كاملا حفظ كنيم ؟

۱) زيرا بتوانيد از موقعيت جلوي كاميون اطلاع داشته باشيد و در نقطه كور قرار نگيريد

۲) در صورت توقف كاميون دنده عقب بگيريد

۳) زيرا براي سبقت گرفتن در پيچ ها شتاب كافي داشته باشيم

۴) براي اينكه نقطه كور قرار نگيريم

جواب صحيح گزينه ۱


۱۳- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي

۱) عبور مستقيم مجاز است

۲) جاده دو طرفه است

۳) سبقت مجاز است

۴) عبور از روبرو مجاز است

جواب صحيح گزينه ۲

تعدادي از سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي را باهم بررسي كرديم .

همچنين ميتوانيد سوالات آزمون آيين نامه اصلي و همين طور سوالات آيين نامه مقدماتي را از سايت سوال آيين نامه دانلود كنيد و با خواندن اين سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي نمره قبولي را در اين امتحان آيين نامه بگيريد .

 سوالات آيين نامه اصلي

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي با جواب


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۷:۴۸ توسط:آيين نامه موضوع:

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب 97


نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97 در اين قسمت مي خواهيم مهم ترين و پر تكرار ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97 را باهم بررسي كنيم و به شما كمك كنيم به راحتي در ازمون ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي قبول شويد . قبل از اينكه مهم ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را بررسي كنيم توصيه مي كنيم مجموعه اي فوق العاده مهم از نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد سوالات آيين نامه اصلي ما در ادامه تعدادي از نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را آورده ايم اما اين نمونه سوالات آيين نامه قطعا براي قبولي در امتحان آيين نامه شما كافي نيست و حتما توصيه ميكنيم مجموعه كامل سوالات را دانلود كنيد و خودتان را كاملا براي آزمون آيين نامه اصلي و آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي آماده نماييد . نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان ۱- شكل مستطيل قائم براي كدام يك از موارد زير است ؟ صرفا براي تابلوهاي ايست براي تابلوهاي راهنما و هشدار براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري صرفا براي رعايت حق تقدم براي تابلوهاي دستوري و خدمات جواب درست گزينه ۴ ۲- شكل لوزي براي كدام يك از موارد زير است ؟ براي علائم راهنما براي تابلوهاي راهنما و هشدار براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري شروع و پايان حق تقدم مسير براي تابلوهاي دستوري و خدمات جواب درست گزينه ۳ ۳- اگر عينك خود را جهت رانندگي در دسترس نداشته باشيم كدام يك از موارد زير صحيح است ؟ فقط در هنگام روز مجاز به رانندگي هستيم بايد از مسيرهاي خلوت عبور كنيم بايد از يكي از همراهان كمك بگيريم در رانندگي خود مجاز به رانندگي نيستيم جواب درست گزينه ۴ ۴- كدام يك از موارد زير نقص فني محسوب نمي شود ؟ كم بودن باد تاير ها نداشتن چراغ هاي جلو و عقب نداشتن برف پاك كن گزينه دو و سه جواب درست گزينه ۱ مهم ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب ۵- حواس پرتي در هنگام رانندگي عامل مهمي در كدام يك از موارد زير است ؟ در توجه به ترافيك شهري در فرامين پليس در تصميم گيري به موقع همه موارد جواب درست گزينه ۳ ۶- تاثير استفاده از مواد مخدر و مشروبات الكلي در رانندگي چيست ؟ اعتماد به نفس را به طور كاذبي افزايش مي دهد تشخيص سرعت را مختل مي كند قدرت واكنش را كم كرده و هماهنگي را كاهش مي دهد همه موارد جواب درست گزينه ۴ ۷- بر روي يك جاده خيس ترمز مي كنيم وسيله نقليه ما شروع به لغزش مي كند اولين كاري كه بايد انجام دهيم چيست ؟ ترمز دستي را بكشيم پدال ترمز را بيشتر فشار دهيم فرمان را آزاد كنيم ترمز را آزاد كنيم جواب درست گزينه ۴ ۸- در صورتي كه چراغ ترمز خراب باشد و كار نكند در چه صورت مجاز به رانندگي هستيم ؟ در طول روز كه روشنايي كافي است در شرايط اضطراري هيچ وقت مجاز به رانندگي نيستيم در روز و در شب در صورتي كه روشنايي كافي باشد جواب درست گزينه ۳ ۹- در آزاد راه ها ميخ هاي زرد رنگ چشم گربه اي در چه محل هايي ديده مي شود ؟ در هر دو باند در باند كاهش سرعت در باند افزايش سرعت در محل خالي وسط آزاد راه و باند اصلي جواب درست گزينه ۴ نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را قبل از آزمون راهنمايي و رانندگي بخوانيد ۱۰- چرا موتور سواران نسبت به ساير رانندگان آسيب پذير تر هستند ؟ تغييرات سطح راه بر روي آن ها تاثير بيشتري دارد محافظي اطراف خود ندارند از ايمني پايين تري برخوردارند گزينه ۱ و ۲ جواب درست گزينه ۴ ۱۱- اگر اتومبيلي ناگهان از فرعي بيرون بيايد و جلوي ما ظاهر شود چه كار بايد انجام دهيد ؟ بايد با شتاب از كنار آن عبور كنيم بايد بوق ممتد بزنيم بايد چراغ داده و با سرعت از كنار او عبور كنيم بايد از سرعت خود كاسته و توقف كنيم جواب درست گزينه ۴ ۱۲- در يك جاده برفي با سرعت ۳۰ كيلومتر در ساعت در حال رانندگي هستيد فاصله مناسب با اتومبيل جلويي چند طول اتومبيل بايد باشد ؟ ۳ طول اتومبيل ۶ طول اتومبيل ۹ طول اتومبيل ۱۲ طول اتومبيل جواب درست گزينه ۲ ۱۳- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟ نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان پيچ به چپ پيچ به راست گردش به چپ ممنوع گردش به راست ممنوع جواب درست گزينه ۴ ۱۴- تابلوي راهنمايي و رانندگي زير به چه معنايي مي باشد ؟ نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب عبور كليه وسايل نقليه ممنوع حق تقدم عبور با شما حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل است سبقت ممنوع جواب درست گزينه ۴ برخي از مهم ترين نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان را ديديم . براي قبولي ۱۰۰٪ در امتحان آيين نامه راهنمايي و رانندگي چه كنيم ؟ براي قبولي راحت تر در آزمون آيين نامه تئوري بهتر است قبل از امتحان آيين نامه با انواع نمونه سوالات آيين نامه آشنا شويد . هرچه بيشتر نمونه سوالات آيين نامه اصلي و مقدماتي را بخوانيد راه ساده را براي قبولي در امتحان آيين نامه اصلي و مقدماتي در پيش خواهيد داشت بنابراين توصيه مي كنيم حتما نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب را دانلود كنيد و قبل از امتحان آيين نامه خود بخوانيد . براي تسلط بر سوالات فني مي توانيد با كليك بر روي نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي مهم ترين سوالات فني آيين نامه اصلي را دانلود كنيد . همچنين براي تسلط براي سوالات آيين نامه مقدماتي و موفقيت در آزمون آيين نامه مقدماتي توصيه مي كنيم بر روي نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي كليك كنيد و مهم ترين سوالات اين امتحان را دانلود نماييد . براي دانلود مهم ترين سوالات آيين نامه اصلي و قبولي نزديك به ۱۰۰٪ در آزمون آيين نامه اصلي حتما توصيه مي كنيم با كليك بر روي دكمه زير آن سوالات را دانلود كنيد سوالات آيين نامه اصلي براي آشنايي بيشتر با انواع نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب مي توانيد بر روي لينك هاي زير كليك كنيد . نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي سوالات امتحان راهنمايي و رانندگي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۴:۵۶ توسط:آيين نامه موضوع:

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي


نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي و نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه جهت قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي با جواب .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با پاسخ

دانلود رايگان سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي به طور كامل . اين چيزي است كه بسياري از متقاضيان گواهينامه رانندگي براي قبولي در آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي به دنبال آن هستند .
با ما همراه باشيد تا به شما نشان دهيم چگونه مهم ترين نمونه سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي را به صورت كاملا رايگان داشته باشيد و خودتان را براي آزمون راهنمايي و رانندگي آماده نماييد .
دانلود رايگان سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي از كجا ؟اگر دقت كرده باشيد اكثر سايت هايي كه در اينترنت هستند و يا برنامه هاي اندرويد آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي ( نرم افزار موبايل آزمون آيين نامه ) پولي هستند و شما براي دانلود سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي بايد مقداري پول پرداخت نماييد .

 امتيازدر هنگام رانندگي چنانچه متوجه بوي بنزين شديد از ماشين شديم كداميك از موارد زير را بايد رعايت كنيم ؟
  1-با احتياط رانندگي مي كنيم  2-با بوي بنزين شديد مشكلي پيش نمي آيد  3-توقف نموده تا بوي بنزين از بين برود  4-توقف نموده و مسئله را كاملا بررسي مي نماييم2. سوال 1 امتياززمانيكه راننده پشت سر در يك خيابان شلوغ و پر ترافيك از شما مي خواهد سبقت بگيرد و شما با سرعت مجاز در حال رانندگي هستيد كدام اقدام صحيح تر است ؟
  1-بلافاصله ترمز كنمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي رده و راه را براي سبقت آزاد مي كنيم  2-از خود واكنش نشان داده و اجازه سبقت نمي دهيم  3-مسير صحيح و مستقيم خود را ادامه مي دهيم تا به راننده پشت سر فرصت دهيد در شرايطي بي خطر سبقت مي گيريم  4-بر سرعت خود افزوده و از خودرو فاصله مي گيريم3. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدال ها كداميك از موارد زير اهميت زيادي دارد ؟
  1-بستن كمربند ايمني  2-تنظيم كردن آيينه  3-پوشيدن لباس مناسب  4-پوشيدن كفش هاي مناسب4. سوال 1 امتيازدر زماني كه احساس بيماري يا خستگي مي كنيد ….
  1-دارو مصرف مي كنيم و رانندگي مي كنيم  2-نبايد رانندگي كنيم  3-با آب خود را خنك كرده و به مسير ادامه مي دهيم  4-با احتياط رانندگي مي كنيم5. سوال 1 امتياززماني كه تجربه كافي نداريد و به تازگي گواهينامه گرفته ايد نسبت تصادف شما به سايز رانندگان چقدر مي باشد ؟
  1-خيلي زياد  2-تجربه نياز نيست  3-قبولي امتحان شهر كافي مي باشد  4-فرقي نمي كند6. سوال 1 امتيازكدام گزينه از موارد زير در هنگام عبور احشام از جاده درست مي باشد ؟
  1-از سرعت خود كاسته و آماده توقف مي شويم  2-از بوق زدن خودداري كنيم  3-بايد فاصله مناسب را حفظ كنيم  4-همه موارد بالا7. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي مشاهده پيش بيني تمركز آگاهي عدم حواس پرتي مربوط به كدام يك از موارد زير است ؟
  1-مهرت در رانندگي  2-امادگي در رانندگي  3-آگاهي از خطر  4-رعايت حق تقدم8. سوال 1 امتيازدر شرايط يخبندان فاصله توقف چه مقدار ممكن است افزايش يابد ؟
  1- يك برابر  2- شش برابر  3- نه برابر  4- ده برابر9. سوال 1 امتيازچرا در سطح جاده هاي خيس برفي لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده شود ؟
  1-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو  2-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها  3-جهت حركت صحيح  4-جهت ترمز سريع10. سوال 1 امتيازكدام فاصله بين دو اتومبيل چنانچه راه خشك و هوا خوب باشد مناسب است ؟
  1-يك متر كافيست  2-با استفاده از ساعت اندازه مي گيريم  3-شمارش از يك تا دو  4-فاصله دو ثانيه اي11. سوال 1 امتيازكداميك از موارد زير قدرت توانائي ذهني ، هوشياري و ديد را مختل مي كند ؟
  1-مصرف خورراكي در هنگام رانندگي  2-مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر  3-صحبت كردن با راننده  4-تمامي موارد بالا12. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي كداميك از موارد زير كنترل شما رابر روي وسيله نقليه كاهش مي دهد ؟
  1-مدت زيادي پاي خود را روي كلاچ قرار دادن  2-استفاده از دنده هاي سبك  3-استفاده بيش از حد از دنده  4-ترمز كردن13. سوال 1 امتياززمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار مي گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد ؟
  1-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست  2-با زدن چراغ و بوق راننده را جهت ياد گرفتن فاصله با اطلاع مي كنيم  3-ترمز مي كنيم  4-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم14. سوال 1 امتيازعابري كه عصاي سفيد در دست دارد …….
  1-مسن است  2-معلول است  3-ناشنوا است  4-نابينا است15. سوال 1 امتيازكدام اقدام در زمان مواجه شدن با حيوانات لازم است ؟
  1-آرام حركت كرده و آماده توقف مي شويم  2-از بوق استفاده مي كنيم  3-سريع از آنها سبقت مي گيريم  4-هيچكدام16. سوال 1 امتيازكداميك از موارد زير مهمترين عامل تصادف است ؟
  1-تنظيم نبودن لاستيك  2-نقص فني  3-شرايط راه  4-اشتباهات رانندگانآزمون مقدماتي شماره 14:محدوده زماني: 00:19:18123456789101112131415161718192021222324252627282930 پاسخ داد:  مرور1. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي قفل هاي خاص كودكان كه در وسيله نقليه نصب ميشود براي چه منظوري است؟
  جهت قفل كردن پنجره هاي در عقب  جهت قفل كردن سگك كمربند ايمني  براي اينكه كودكان بطور ناخواسته درب عقب اتومبيل را باز نكنند  جهت ممانعت از حركت صندلي هاي عقب و از حركت آنها به جلو2. سوال 1 امتيازاتومبيل شما در بزرگراهي دچار نقص فني شده است،تابلوي مثلثي را در چند متري قرار مي دهيد؟
  صد متري  هفتاد متري  صد و پنجاه متري  پنجاه متري3. سوال 1 امتيازدو خط ممتد در كنار هم به معناي…….
  تاكيد بيشتر خط كشي  زيبائي بيشتر  گردش روي اين خطوط انجام مي گيرد  فقط سبقت روي اين خطوط انجام مي گيرد4. سوال 1 امتيازهنگامي كه قصد داريد از يك وسيله نقليه طويل كه آهسته حركت مي كند در يك جاده شلوغ سبقت بگيريد چه كار بايد انجام دهيد؟
  در پشت وسيله منتظر بمانيد تاراننده به شما اشاره كند كه عبور كنيد  با فاصله كافي پشت سر وسيله نقليه حركت كنيد تا بتوانيد قسمت جلوئي وسيله مذكور راببينيد تا زمان مناسب و ايمن براي سبقت فراهم شود  چراغهاي بزرگ را براي وسايل نقليه اي كه از روبرو مي آيند روشن كنيد تا اجازه دهند عبور كنيد  هيچكدام5. سوال 1 امتيازدر يك منطقه مسكوني و شهري در حال حركت هستيد به يك سرعت گير نزديك مي شويد شما بايد:
  از قسمت چپ خيابان عبور كنيد  با سرعت عبور كنيد  سريعا سرعت خود را كاهش دهيد  هيچكدام6. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي هنگام خروج از پارك در خيابان دو طرفه راهنماي ……اتومبيل را روشن مي كنيم.
  سمت راست  هر دو طرف  سمت چپ  هيچ كدام7. سوال 1 امتيازدر چه شرايطي مي توانيد از باند سمت چپ در آزاد راه استفاده كنيد؟
  براي كنار رفتن از سر راه كاميون هاي بزرگ  هنگامي كه با سرعت كم حركت ميكنيد  براي رانندگي در سرعت هاي بيش از 90 كيلومتر در ساعت  براي سبقت از ساير وسايل نقليه و رانندگي با حداكثر سرعت8. سوال 1 امتيازتابلو ايست به شكل……….مي باشد؟
  دايره  مربع  هشت ضلعي  مثلث متساوي الاضلاع9. سوال 1 امتيازدر صورت كشيدن يدك و يا باري كه از ماشين بيرون زده است با چه چيزي بايد ديگر رانندگان را متوجه كرد؟
  پرچم سفيد به ابعاد 50 سانتي متر مربع  پرچم زرد و چراغ خطر  چراغ هاي قرمز رنگ يدك  پرچم قرمز انتهاي يدك10. سوال 1 امتيازبهترين نوع دور زدن در خيابانهاي كم عرض……
  حركت با دنده عقب  دور يك فرمان  دور دو فرمان  همه موارد اشتباه است11. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي كدام بيمه براي خودرو الزاميست؟
  بيمه بدنه  بيمه شخص ثالث  بيمه آتش سوزي  موارد 1و312. سوال 1 امتيازهنگام مواجه با زخميها ي صحنه تصادف چه كاري نبايد انجام داد؟
  دادن خوراكي به افراد زخمي  تنها نذاشتن آنها  دلجوئي كردن  گرم نگه داشتن آنها13. سوال 1 امتيازراننده قبل از حركت اتومبيل موظف است…..
  از داشتن بنزين مطمئن شود  از بسته بودن كمربند ايمني خود و ديگر سرنشينان مطمئن گردد  آب و روغن ماشين زا كنترل نماييد  ترمز هاي خود را كنترل نماييد14. سوال 1 امتيازوسيله نقليه اي كه در حال حركت است،حق تقدم عبور دارد بر……
  اتومبيل متوقفي كه مي خواهد دور بزند  اتومبيل متوقفي كه مي خواهد شروع به حركت كند  اتومبيل متوقفي كه مي خواهد عقب جلو كند  همه موارد بالا15. سوال 1 امتيازدر كدام موقعيت زير وزش شديد باد مي تواند در مسير شما تاثير بگذارد؟
  بعد از سبقت گرفتن از يك وسيله نقليه بزرگ،در مسير هاي باز بدون درخت و موانع طبيعي در بخشي از شهرها كه داراي ساختمان نبودهو در معرض باد قرار دارند  زمانيكه از مقابل اتومبيل هاي در حال توقف عبور ميكنيد  در تونلها  در شهرها16. سوال 1 امتيازآيا رانندگان وسايل نقليه امدادي در هنگام ماموريت مجاز به عبور از محل ممنوع مي باشند؟
  در هر شرايطي مجاز هستند  بستگي به شرايط دارد  به علت خطرات موجود نمي توانند عبور ممنوع بروند  در صورتيكه موجب تصادف نشوند17. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي چرا بايد در هنگام رانندگي توجه به جلو واطراف داشته باشيم؟
  خطرات احتمالي را پيش بيني كرده و زمان بيشتري براي واكنش داشته باشيم  از مناظر طبيعي استفاده كنيم  در انتخاب مسير دچار اشتباه نشويم  قادر باشيم علائم را ببينيم18. سوال 1 امتيازچه مواقعي بايد بيش از حد مراقب موتور سيكلت سوارها و دوچرخه سوارها باشيد؟
  در خيابان يك طرفه  در خط كشي عابر پياده  در جاده هاي دو طرفه  در محل تقاطع ها19. سوال 1 امتيازدر يك تقاطع در حال رانندگي هستيد با چراغ هاي قرمز چشمك زن مواجه ميشويد چكار ميكنيد؟
  توقف مي كنيد و منتظر چراغ سبز ميشويد  بدون توقف و با احتياط عبور مي كنيد  ايست كرده وبا رعايت حق تقدم عبور ميكنيد  به رفتن ادامه ميدهيد20. سوال 1 امتيازبه عنوان يك راننده جديد چگونه ميتوانيد خطرات تصادف را كاهش دهيد؟
  با سرعت بيشتر از 50كيلومتر در ساعت  با سرعت كم  با كسب تجربه بيشتر  با سبقت گرفتن از همه21. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي تابلوي زير به چه معناست ؟
  1- حداقل سرعت ۶۰ كيلومتر در ساعت  2- حداكثر سرعت ۶۰ كيلومتر در ساعت  3- منطقه اتو سرويس در ۶۰ كيلومتري  4- محل استراحت در ۶۰ كيلومتري22. سوال 1 امتيازكداميك از تابلوهاي زير به معناي جريان همگرا مي باشد؟
  1-   2-   3-   4- 23. سوال 1 امتيازتابلوي رعايت حق تقدم را مشخص نماييد :
  1-   2-   3-   4- 24. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي كدام تابلو نمايش دهنده (مسير لغزنده است) را نشان ميدهد ؟
  1-   2-   3-   4- 25. سوال 1 امتيازتابلو خروج از آزاد راه 300 متر كدام تابلو است؟
  1-   2-   3-   4- 26. سوال 1 امتيازخطوط زير در كجا رسم ميشود و به چه معناست ؟

  1-در طول خيابانها و براي عابر پياده در طول راه كشيده ميشود  2-در خيابانهاي اصلي و به معناي عبور عابرين پياده است  3-در محل هاي معيني از راه براي عابرين پياده در عرض راه كشيده ميشود  4-هيچكدام27. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام اتومبيل است ؟

  1-قرمز-آبي- زرد  2-زرد-آبي-قرمز  3-زرد-قرمز-آبي  4-آبي-قرمز-زرد28. سوال 1 امتيازدر شكل زير حق تقدم به ترتيب با كدام وسيله مي باشد ؟

  1-قرمز آبي زرد  2-قرمز زرد آبي  3-آبي قرمز زرد  4-زرد آبي قرمز29. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي وقتي پليس مستقر در چهار راه دست راست خود را به صورت قائم نگه ميدارد منظور چيست ؟

  رانندگان در هر چهار طرف تقاطع بايد پشت خط ايست متوقف شويد  بدون توقف عبور نماييد  رانندگان در خال حركت از سرعت خود بكاهند  رانندگان وسايل نقليه در حال عبور از پشت وي توقف نمايند30. سوال 1 امتيازمعني تابلوي زير چيست ؟

  1- پايان جدا كننده  2- شروع جدا كننده  3- هدايت مسير با جدا كننده  4- جريان همگرا17. سوال 1 امتيازقفل كودك در وسيله نقيله به چه منظوري قرار داده شده است ؟
  1-جهت نگه داشتن كودك در صندلي  2-جهت جلوگيري از سرقت خودرو  3-براي اينكه كودكان بطور نا خواسته درب عقب را باز نكنند  4-جهت اطمينان كامل از قفل شدن درب جلو18. سوال 1 امتيازبي توجهي به علائم و مقررات رانندگي نشانه…
  1-عدم بينايي چشم  2-عدم تجربه ي رانندگي  3-عدم توانايي در رانندگي است  4-عدم سواد كافي19. سوال 1 امتيازدر شرايط يخبندان چگونه ميتوان از لغزش چرخ هاي اتومبيل جلوگيري كرد ؟
  1-كشيدن ترمز دستي  2-با دنده سبك و سرعت كم  3-با دنده سنگين و سرعت كم  4-سفت گرفتن فرمان20. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي در شرايط آب و هواي غير عادي و محدوديت ديد چگونه اطمينان مي كنيد كه ساير رانندگان قادر به رويت شما هستند ؟
  1-با علامت دادن دست  2-با گرفتن ترمز هاي ناگهاني  3-با روشن كردن چراغ هاي نور پايين  4-با روشن كردن چراغ سقف21. سوال 1 امتيازدر هنگام رانندگي فاصله زماني بين شما و اتومبيل جلوئي در يك جاه خيس چقدر بايد باشد ؟
  1-بين يك و دو ثانيه  2-يك ثانيه  3-دو ثانيه  4-چهار ثانيه22. سوال 1 امتيازقرار گرفتن در باند سمت راست مربوط به كداميك از گزينه هاي زير است ؟
  1-زمانيكه در يك خيابان يك طرفه قصد گردش به راست داشته باشيم  2-زمانيكه در يك خيابان دو طرفه قصد گردش به چپ داشته باشيم  3-زمانيكه در يك خيابان يك طرفه قصد گردش به چپ داشته باشيم  4-زمانيكه قصد سبقت داريم23. سوال 1 امتيازشما با سرعت 60 كيلومتر در ساعت در يك جاده خشك در حال رانندگي هستيد فاصله شما با اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟
  1-به اندازه 2 طول اتومبيل  2-به اندازه 4 طول اتومبيل  3-به اندازه 3طول اتومبيل  4-به اندازه 1 طول اتومبيل24. سوال 1 امتيازكداميك از موارد زير لازمه شروع رانندگي است ؟
  1-پوشيدن كفش مناسب  2-كم باد نبودن لاستيك ها  3-از بسته شدن كمربند خود و ساير سرنشينان مطمين شويم  4-كشيده شدن ترمز دستي25. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1-پايان منطقه محدوديت سرعت  2-منطقه محدوديت سرعت  3-حداقل سرعت 30 كيلومتر  4-حداكثر سرعت 30 كيلومتر26. سوال 1 امتيازمعني تابلوي شكل زير چيست ؟

  1-سمت چپ بن بست  2-بن بست  3-سمت راست بن بست  4-خيابان بن بست27. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي در تصوير زير حق تقدم با كدام خودرو مي باشد ؟

  1-زرد قرمز آبي  2-قرمز زرد آبي  3-زرد آبي قرمز  4-آبي قرمز زرد28. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم را به ترتيب مشخص كنيد

  1-مشكي آبي سفيد  2-مشكي سفيد آبي  3-سفيد مشكي آبي  4-مشكي و سفيد باهم ميروند بعد آبي29. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم با كدام وسيله است ؟

  1-موتور -سواري  2-سواري -موتور  3-حق تقدم ندارد30. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي و آزمون آيين نامه رانندگي در شكل زير حق تقدم با كدام است؟

  الف. سواري- كاميون- دوچرخه  ب. كاميون- دوچرخه- سواري  ج. دوچرخه- سواري كاميون  د. سواري- دوچرخه- كاميون
مي توان گفت تقريبا جايي نيست كه بتوان به صورت كاملا رايگان مجموعه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي را دانلود نماييد .
اما سوال مهمي كه مطرح مي شود اينست :
آيا ارزش دارد بابت نمونه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي پول پرداخت كنيم ؟در حالت كلي نمي توان به اين سوال جوابي دقيق داد . متاسفانه برخي از منابع نمونه سوالات آيين نامه استانداردي را به كاربران ارائه نميكنند با اينكه پول زيادي نيز بابت خريد اين نمونه سوالات از متقاضيان مي گيرند .
برخي از اين سوالات قديمي هستند و برخي ديگر پاسخ هاي اشتباه دارند كه متقاضي گواهينامه رانندگي را بدتر به اشتباه مي اندازد . و برخي ديگر از سوالات اصلا مهم نيستند و احتمالا شما هيچ وقت در آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي خود آن سوالات را نخواهيد ديد .
مهم ترين نمونه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي را از كجا دانلود كنيم ؟اگر دانلود رايگان سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي به طور كامل برايتان اهميتي ندارد و حاضريد با شرط اينكه با خواندن نمونه سوالات آيين نامه به احتمال بسيار بالا در آزمون راهنمايي و رانندگي قبول شويد پول پرداخت كنيد ما به شما مجموعه نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي كه سايت سوال آيين نامه آن را با وسواس خاصي تهيه كرده است را پيشنهاد مي كنيم .
اين نمونه سوالات فوق العاده مهم هستند و به شما توصيه ميكنيم حتما اين مجموعه را دانلود كنيد .
براي پرداخت و سپس دانلود اين نمونه سوالات فوق العاده مهم براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي با بار اول بر روي دكمه زير كليك كنيد .
سوالات آيين نامه مقدماتياما اگر همچنان تمايل داريد مهم ترين نمونه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي را به صورت كاملا رايگان داشته باشيد با ما همراه باشيد .
چگونه نمونه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي به طور كامل و رايگان داشته باشم ؟خب ما حالا مي خواهيم تعدادي از مهم ترين نمونه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي رايگان با هم بخوانيم و تا حد خوبي براي قبولي در آزمون راهنمايي و رانندگي خودمان را آماده كنيم .
موضوع مهمي كه مطرح است اينست كه :
آيا شما آزمون آيين نامه مقدماتي داريد يا آزمون آيين نامه مقدماتي ؟شما متناسب با آزموني كه داريد بايد سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي خاص خود را بخوانيد .
ما در چندين مقاله مهم ترين نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي و آزمون آيين نامه مقدماتي با جواب را بررسي كرديم . پس :
اگر آزمون مقدماتي داريد اين سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي را بخوانيد :در اينجا چند مقاله كه در آنها مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را آورده ايم اينجا معرفي مي كنيم حتما همه ي آن ها را بخوانيد . با كليك بر روي هر كدام از تيتر هاي زير مي توانيد مهم ترين نمونه سوالات مربوط به آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي را بخوانيد .
آزمون آيين نامه مقدماتيآزمون رانندگي مقدماتيدر صورتي كه آزمون آيين نامه مقدماتي داريد اين نمونه سوالات آيين نامه را بخوانيد :براي كساني كه آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي دارند يا همان آزمون آيين نامه افسر كه در مرحله دوم از متقاضيان گواهينامه رانندگي گرفته مي شود توصيه اكيد مي كنيم نمونه سوالات آيين نامه بسيار مهمي كه در مقاله هاي زير برايتان آوريده ايم را مطالعه نماييد .
براي خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي مهم مي توانيد بر روي هركدام از تيتر هاي زير كليك كنيد .
ازمون ايين نامه مقدماتيتست ايين نامه رانندگينمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي رايگاناگر آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي داريد نياز است كه شما نمونه سوالات فني را نيز حتما بخوانيد به همين منظور دو مقاله زير كه مهم ترين نمونه سوالات فني آيين نامه را به صورت كاملا رايگان در آنها براي شما آورده ايم را حتما مطالعه نماييد .دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگيدانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي (Download Free Sample Questions traffic regulations) ويژه متقاضيان گواهينامه رانندگي پايه سوم و متقاضيان گواهينامه رانندگي پايه دوم .
در سايت سوال آيين نامه سعي مي كنيم شما را به صورت رايگان با انواع نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا كنيم .
سعي كنيد اين نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي رايگان با جواب كه در اختيار شما قرار داده ايم را با دقت بخوانيد .
سعي كنيد با دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي با پاسخ با نمونه سوالات آيين نامه استاندارد آشنا شويد .
قبل از اينكه نمونه سوالات آيين نامه را بررسي كنيم به شما توصيه مي كنيم مجموعه كامل سوالات آيين نامه مقدماتي با پاسخ را از طريق دكمه زير دانلود كنيد و با اين مجموعه كامل در بار اول با نمره بالا در ازمون ايين نامه مقدماتي قبول شويد .
سوالات آيين نامه مقدماتي 
نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جواب تستي۱- تابلوهاي منع كننده ، تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در آزادراه ها و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در بزرگراه ها به ترتيب به چه رنگي مي باشند ؟
آبي – قرمز – سبزقرمز – سبز – آبيقرمز – آبي – سبزسبز – قرمز – آبيجواب درست گزينه ۳ .
۲- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟
دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي رايگانبريدگي ممنوعگردش به چپ ممنوعگردش به راست ممنوعپيچ خطرناكجواب درست گزينه ۳ .
نكته : دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي و پرينت نمونه سوالات آيين نامه pdf يكي از مهم ترين راهكار ها براي قبولي در بار اول در آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي است .
نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي سال 96 با جواب تشريحي۳- در هواي گرم سطح جاده نرم مي باشد كدام مورد زير از اين مسئله تاثير پذير است ؟
جواب : هدايت و گردش اتومبيل و ترمز
۴- به دنبال يك كاميون در حال حركت هستيد ، كاميون در حال گردش به راست و وارد شدن به يك جاده باريك است ، چه اقدامي انجام مي دهيد ؟
جواب : آماده مي شويد پشت سر او بايستيد
۵- تصميم داريد بر روي سراشيبي اتومبيل خود را پارك كنيد كدام اقدام را بايد انجام دهيد ؟
جواب : چرخ ها را به سمت جدول بچرخانيد ، ترمز دستي را بكشيد و اتومبيل را در حالت دنده عقب قرار دهيد
۶- چرا به هنگام وزش باد در حال سبقت گرفتن از موتور سوار بايد فاصله ي بيشتري را رعايت نمود ؟
جواب : ممكن است موتور سوار در اثر وزش باد منحرف شود
دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جوابما هم در اين پست و هم در پست هاي ديگر سايت سوال آيين نامه نظير سوالات ايين نامه مرحله دوم راهنمايي و رانندگي 96 و همين طور در پست دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي به صورت رايگان نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي را مورد بررسي قرار داده ايم .
هم اكنون نيز پيشنهاد ويژه اي براي شما داريم .1. سوال 1 امتيازعلت اينكه در هنگام رانندگي پوشيدن كفش مناسب مورد نياز است چيست ؟

  1-به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدالها  2-به منظور راحتي پياده روي در مواقع نقص اتومبيل  3-به منظور ممانعت از ساييدگي سطح لاستيك پدالها  4-به منظور تعويض سريع دنده2. سوال 1 امتيازچه موقع ميتوانيد از چراغ هشدار دهنده خطر (فلاشر يا چهار چراغ)استفاده نماييد؟

 
  1-زمانيكه به صورت موقت و يا اضطراري توقف كرده و ترافيك را متوقف نموده ايد  2-زمانيكه توسط اتومبيل ديگري بكسل شده ايد  3-زمانيكه به آرامي رانندگي كرده  4-زمانيكه دچار نقص فني شده ايد و يا بخواهيد اتومبيل پشت سر را از خطري در جلو خبر دار نمائيد3. سوال 1 امتيازحق تقدم عبور در تصوير مقابل با كدام است ؟
  1-اتومبيل سفيد شماره ۱  2-اتومبيل سفيد شماره ۲  3-اتومبيل سياه رنگ  4-همه حق تقدم عبور يكسان دارند4. سوال 1 امتيازكدام گزينه نشان دهنده ي تابلوي عبور كليه وسايل نقليه ممنوع ميباشد ؟
        5. سوال 1 امتيازبراي جلوگيري از لغزندگي اتومبيل در شرايط يخبندان چه تمهيداتي لازم است ؟

  1- اگر چرخها شروع به لغزندگي كرد از ترمز دستي استفاده كنيد  2- در تمامي مواقع از دنده يك استفاده كنيد  3- با سرعت كمتر و با دنده سنگين حركت كنيد  4- با سرعت كمتر و با دنده سنگين حركت نكنيد6. سوال 1 امتيازچه چيزي موجب به هم ريختن تمركز شما در رانندگي خواهد شد ؟
  1- نگاه كردن به اطراف اتومبيل  2- نگاه كردن به آيينه اتومبيل  3- استفاده از شيشه شور اتومبيل  4- نگاه كردن به نقشه گوش كردن به موزيك با صداي بلند و استفاده از تلفن همراه7. سوال 1 امتيازسبقت گرفتن در پيچ هاي تند و سربالايي ها چه مورد قانوني را شامل ميشود ؟
  1- ممنوع است  2- ضروري است  3- با احتياط كامل ميتوان سبقت گرفت  4- بلا مانع است8. سوال 1 امتيازدر حال رانندگي در جاده خيس به دنبال اتومبيلي ديگر ٬ فاصله زماني ايمن از اتومبيل جلويي چقدر بايد باشد ؟

  1- 8 ثانيه  2- 6 ثانيه  3- 4 ثانيه  4- 5 ثانيه9. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي زير چيست ؟
  1- تقاطع با راه آهن دو خط  2- تقاطع دو خط آهن با يكديگر  3- تقاطع مانع با ٰاه آهن  4- تقاطع با راه آهن10. سوال 1 امتيازتاثيرات مواد مخدر چيست؟
  1-اعتنا نكردن به قوانين رانندگي و فرامين پليس  2-افزايش اعتماد به نفس كاذب - كاهش هوشياري  3-بر هم زدن نظم رانندگي  4-عدم كنترل راننده در شرايط ضروري11. سوال 1 امتيازبراي استفاده از ترمز در حين رانندگي بهتر است …

  1- تمام كف پا روي پدال ترمز قرار دهيد  2- پاشنه پا روي كف اتومبيل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهيد  3- با كف پا ترمز را به آهستگي فشار داده و همزمان كلاچ را بگيريد  4- پاها همواره براي ترمز گرفتن باشد12. سوال 1 امتيازشما موقعي ميتوانيد شروع به حركت كنيد كه :
  1- بعد از حركت اقدام به بستن كمربند نماييد  2- از بسته شدن كمربند ايمني خود و ساير سرنشينان اطمينان حاصل نماييد  3- از بسته شدن كمربند ايمني خود اطمينان حاصل كنيد  4- از بسته شدن كمربند ايمني سرنشينان اطمينان حاصل نماييد13. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي زير چيست ؟
  1- عبور دوچرخه سوار  2- عبور دوچرخه ممنوع  3- دوچرخه سوار مجاز به عبور نيست  4- دوچرخه سوار بايد از دوچرخه پياده شود14. سوال 1 امتيازكدام مورد است كه به هنگام سبقت گرفتن از آنها بايد فضاي بيشتري را به وسيله نقليه در نظر بگيريد ؟
  1- موتور سيكلت و دوچرخه  2- ماشين هاي مجاور وسايل نقليه سنگين  3- وانت و تراكتور  4- ماشينهاي حامل مسافر و ماشينهاي حامل بار15. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي زير چيست ؟
  1- سينما  2- نظارت با دوربين پليس  3- كنترل تردد  4- عكسبرداري ممنوع است16. سوال 1 امتيازدر خيابان شلوغ و پرترافيك با سرعت مجاز در حال حركت هستيد . راننده اتومبيل پشت سر سعي ميكند سبقت بگيرد ٬ چه كاري بايد انجام دهيد ؟
  1- به اتومبيل جلويي نزديك ميشويد تا راننده ي جلويي نتواندسبقت بگيرد  2- با دست به راننده پشت سر علامت ميدهيد زماني كه خطري نيست سبقت بگيرد  3- بر سرعت خود اضافه ميكنيد تا اينكه راننده پشت سر فاصله بگيرد  4- مسير صحيح و مستقيم خود را ادامه دهيد تا راننده مذكور سبقت بگيرد17. سوال 1 امتيازمستطيل قائم معمولا براي چه تابلوهايي به كار ميرود ؟

  1- خدماتي و دستوري  2- معمولا براي تابلوهاي دستوري و خدماتي  3- صرفا براي رعايت حق تقدم  4- راهنما و هشدار براي خطرات18. سوال 1 امتيازتابلو زير به چه معناست ؟

  1- راه يك طرفه  2- فقط عبور به راست مجاز است  3- خيابان يكطرفه  4- فقط عبور مستقيم مجاز است19. سوال 1 امتيازدر كداميك از موارد زير نبايد دنده عقب گرفت ؟
 1 امتيازچرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبيل آسيب پذير ترند؟

  1- با سرعت بيشتري پيچ ها را طي ميكنند  2- تغييرات سطح راه بر روي آنها تاثيرات بيشتري دارد  3- نسبت به اتومبيل شتاب بيشتري ميگيرند  4- سرعت آنها از اتومبيل ها سريعتر است2. سوال 1 امتيازدر بزرگراه اتومبيل شما دچار نقص فني ميشود براي هشدار به وسائط نقليه ديگر تابلوي احتياط را در چه فاصله اي از اتومبيل خود قرار ميدهيد؟

  1- 100  2- 120  3- 150  4- 703. سوال 1 امتيازگواهينامه رانندگي را بنا به در خواست چه كسي بايد ارائه داد؟
  1- پليس ترافيك  2- مامور ترافيك  3- بازرس اتومبيل  4- پس از وقوع حادثه به فرد ديگر تصادف4. سوال 1 امتيازتنها براي انجام چه مواردي مي توانيد به رانندگان و عابرين با چراغ بزرگ علامت دهيد؟

  1- جهت اعلام اينكه نه آنها راه داد ه ايد  2- جهت اعلام حضور به آنها  3- جهت اعلام اينكه حق تقدم عبور با شماست  4- جهت اعلام اينكه دنده عقب مي رويد5. سوال 1 امتيازدر ميدان ها حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟

  1- وسيله اي اول وارد ميشود  2- وسيله اي كه زودتر وارد ميدان شده  3- وسيله اي كه در درون ميدان در حال حركت است  4- هيچكدام6. سوال 1 امتيازدر گذرگاه پياده كه چراغ راهنمايي و رانندگي نداشته باشد حق تقدم عبور با كيست؟
  1- وسيله اي كه به سمت راست گردش ميكند  2- وسيله اي كه مستقيم حركت ميكند  3- وسيله اي كه به چپ گردش ميكند  4- پيادگان7. سوال 1 امتيازدر برخورد راه اصلي با فرعي حق تقدم عبور با كيست؟
  1- وسيله اي كه در راه اصلي قرار دارد  2- وسيله اي كه به راست گردش ميكند  3- وسيله اي كه مستقيم عبور ميكند  4-هيچكدام8. سوال 1 امتيازپايين بودن كدام يك از موارد زير مي تواند منجر به حادثه شود؟
  1- سطح ضد يخ  2- سطح روغن ترمز  3- سطح آب باطري  4- سطح آب خنك كننده رادياتور9. سوال 1 امتيازدر چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟
  1- 100  2- 50  3- 150  4- 7010. سوال 1 امتيازاگر هنگام رانندگي در سراشيبي كلاج را پايين نگه داريم چه ميشود؟
  1- ترمز گرفتن و هدايت اتو مبيل دشوار ميشود  2- لاستيك ها سائيده نميشود  3- اشكالي ندارد  4- موتور سريع تر كار ميكند ، اتومبيل سرعت ميگيرد11. سوال 1 امتيازكدام مورد زير علت تصادف با اتومبيل جلوئي است؟
  1- تغيير نور چراغها  2- عدم توجه كافي به راه و نزديك شدن بيش از حد به اتومبيل جلوئي  3- عبور عابر پياده در مناطق شهري و شلوغ  4- ترافيك وسايل نقيله12. سوال 1 امتيازمعني تابلو زير چيست ؟

  1- بن بست  2- خط عبور براي گريز  3- سمت راست بن بست  4- هيچكدام13. سوال 1 امتيازمفهوم خطوط شكل زير چيست ؟
  1- شكل صحيح تقاطع بزرگراهها و پيچها  2- طريقه صحيح ورودي و خروجي جاده ها  3- نمايشگر تغيير مسير دايره اي شكل و خطوط كاهش و افزايش سرعت  4-نمايشگر قرار گرفتن مسيرهاي ورودي و خروجي و خط كاهش سرعت و افزايش سرعت14. سوال 1 امتيازمفهوم تابلو زير چيست ؟

  فقط عبور خوردرو كشاورزي  عبور وسائل نقليه ممنوع  عبور خودرو كشاورزي ممنوع  عبور كاميون ممنوع15. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي زير چيست ؟

  1- حق تقدم عبور با وسيله نقليه مقابل است  2- ورود از هر دو طرف ممنوع  3- حق تقدم عبور با شماست  4-فقط عبور از راست مجاز است16. سوال 1 امتيازمعني تابلوي زير چيست ؟

  1- پايان سرعت 60 كيلومتر  2- حداقل سرعت  3- سرعت توصيه شده  4- حداكثر سرعت17. سوال 1 امتيازحق تقدم عبور در تصوير زير با كدام است ؟

  1-اتومبيل سفيد شماره ۱  2-اتومبيل سفيد شماره ۲  3-اتومبيل سياه رنگ  4-همه حق تقدم عبور يكسان دارند18. سوال 1 امتيازكدام گزينه نشان دهنده ي تابلوي عبور كليه وسايل نقليه ممنوع ميباشد ؟
        19. سوال 1 امتيازتابلوي شكل زير به چه معناست ؟

  1- تقاطع جاده و راه آهن با راه بند نصب در 300 متري  2- تقاطع جاده و راه آهن نصب در 300 متري  3- تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند نصب در 300 متري20. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي زير چيست ؟

  1- عبور اطفال  2- گذرگاه عابر پياده  3- مدرسه  4- عبور عابر پياده21. سوال 1 امتيازمعني تابلوي زير چيست ؟

  1-حداقل سرعت 30 كيلومتر  2-حداكثر سرعت 30 كيلومتر  3-پايان حداقل سرعت 30كيلومتر  4-پايان حداكثر سرعت 30 كيلومتر22. سوال 1 امتيازدر چند متر مانده به پيچ ها سبقت ممنوع است؟
  1- 100  2- 50  3- 150  4- 6023. سوال 1 امتيازدر تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند وارد خيابان مجاور شوند حق تقدم با كدام است؟
  1- وسيله اي كه به چپ گردش ميكند  2- وسيله اي كه به راست گردش ميكند  3- منتظر ميمانند تا پليس راهنمايي بيايد  4- هيچكدام24. سوال 1 امتيازدر يك منطقه مسكوني و شهري در حال حركت هستيد، به يك سرعت گير نزديك ميشويد .چكار ميكنيد؟
  1- با همان سرعت به راه خود ادامه ميدهيد  2- با احتياط سرعت را كاهش ميدهيد  3- از قسمت چپ جاده عبور ميكنيد  4- فرصت ندهيد عابرين از خيابان عبور كنند25. سوال 1 امتيازوقتي در خط عبوري كه حركت ميكنيد اتومبيل ها توقف كرده باشند و راه مسدود شده باشد چه كار بايد كرد؟
  1- شتاب بگيريد كه زودتر از آنها عبور كنيد  2- به ترافيك جهت مقابل اجازه عبورمي دهيد  3- به ترافيك مقابل اشاره كنيد تا عبور كنند  4- به رفتن ادامه ميدهيد زيرا حق تقدم با شماست26. سوال 1 امتيازچه موقع ميتوانيد به صورت دنده عقب از يك خيابان فرعي به خيابان اصلي وارد شويد؟
  1- در همه مواقع  2- تنها اگر هردو خيابان خلوت باشد  3- تنها اگر خيابان اصلي داراي ترافيك نباشد  4- هيچ موقع27. سوال 1 امتيازموقعي كه اتومبيل خود راپارك ميكنيد، نبايستي ….
  1- در جاده اصلي پارك كنيد  2- مانع ساير استفاده كنندگان از را شويد  3- در دنده بگذاريد  4- ترمز دستي را بكشيد28. سوال 1 امتيازچرا نبايد مدت زيادي پاي خود را روي كلاج نگهداريد؟
  1- اصطكاك لاستيك ها با جاده كم ميشود  2- زيرا موجب كم شدن عمر گير بكس ميشود  3- كنترل شما بر روي وسيله نقليه كاهش ميابد  4- زيرا مصرف بنزين زياد ميشود29. سوال 1 امتيازحداكثر سرعت در جاده هاي اصلي برون شهري چند كيلومتر است؟
  1- روزها 95 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر  2- روزها 110 كيلومتر ، شب 90 كيلومتر  3- روزها 90 كيلومتر ، شب 85 كيلومتر  4- در روزها 80 كيلومتر ؛شب90 كيلومتر30. سوال 1 امتيازآيا رانندگان وسايل نقليه امدادي در هنگام ماموريت مجاز به عبور از محل ممنوع مي باشند؟
  1- به علت خطرات موجود نمي توانند عبور ممنوع بروند  2- بستگي به شرايط دارد  3- در هر شرايطي مجاز هستند  4- در صورتيكه موجب تصادف نشوند
  1- براي مسافت هاي طولاني  2- دنده عقب به داخل يك خيابان فرعي  3- براي مسافت هايي كه نميشود پياده طي كرد  4- دنده عقب در مناطق مسكوني و شهري20. سوال 1 امتيازتابلوهاي با زمينه قهوه اي نشانگر چه چيز هستند ؟
  1- جهت حركت به سمت مراكز فرهنگي و تفريحي  2- جاده هاي اوليه يا مسير قبلي  3- مسير بزرگراهها  4- مسير فرعي و غير اصلي21. سوال 1 امتيازچرا سبقت گرفتن از كاميون طويل ( كشنده و يدك ) خطرناك تر از سبقت گرفتن از يك اتومبيل معمولي است ؟
  1- كاميونها ممكن است كنار كشيده و توقف كنند  2- ترمز هاي كاميونها به خوبي اتومبيل هاي ديگر نيست  3- كاميونها با سرعت كمتري نسبت به وسايل ديگر از تپه ها بالا ميروند  4- كاميونها نسبت ديگر وسايل نقليه كشيده تر هستند و سبقت گرفتن از آنها مسافت و زمان بيشتري را صرف ميكند22. سوال 1 امتيازكدام تابلو به معناي ممنوع بودن عبور وسايل نقليه موتوري است ؟
  1-   2-   3-   4- 23. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي زير را چيست :
  1- اصلي به فرعي  2- فرعي به اصلي از راست  3- ورود به جاده اصلي از چپ  4- ورود به راه اصلي از راست24. سوال 1 امتيازتابلوي زير چه مفهومي دارد ؟
  1- پايان سبقت ممنوع  2- ابتداي سبقت ممنوع  3- پايان سبقت كاميون ممنوع  4- پايان محدوده سرعت25. سوال 1 امتيازكم بودن باد لاستيك بر كدام مورد زير اثر ميگذارد آنرا مشخص كنيد ؟

  1- نيروي موتور  2- گرم شدن موتور  3- تعويض دنده  4- ترمز كردن و هدايت و كار فرمان26. سوال 1 امتيازاگر عابري با عصاي سفيد در دست ببينيد به چه معناست ؟

  1- معلول است  2- نابيناست  3- ناشنواست  4- مسن است27. سوال 1 امتيازنحوه بارگيري تريلرها به نحوي بايد باشيد كه :
  1- بار عمدتا در بخش عقب قرار گيرد  2- بار در بخش جلوي تريلر قرار گيرد  3- بار به صورت متوازن و خوب بسته شود  4- بار عمدتا در نزديكي چرخ ها بارگيري شود28. سوال 1 امتيازاگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟
  1- در طول روز  2- زمانيكه به آزمايش رانندگي ميرويد  3- هيچوقت  4- در شرايط اضطراري29. سوال 1 امتيازكداميك از تابلوهاي زير مفهوم آنست كه هيچ وسيله اي نميتواند وارد شود ؟
  1-   2-   3-   4- 30. سوال 1 امتيازكدام مورد هنگام رانندگي ممنوع ميباشد ؟
  1- خوردن و اشاميدن  2- استفاده از تلفن همراه  3- استعمال دخانيات  4- همه مواردسايت سوال آيين نامه در يك مجموعه كامل و بي نظير مهم ترين و پرتكرارترين نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جواب و به صورت تستي را براي متقاضيان گواهينامه رانندگي آماده كرده است .
شما قطعا با خواندن اين نمونه سوالات آيين نامه مي توانيد به راحتي و به صورت تضميني 100% در آزمون آيين نامه مقدماتي و آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي نمره قبولي را بياوريد .
براي دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي بر روي لينك زير كليك كنيد .
سوالات فني آيين نامه رانندگيسوالات فني آيين نامه مقدماتيبا اين روش مهم ترين سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي را كاملا رايگان خواهيد داشتشما با خواندن مقاله هايي كه در بالا لينك آن ها را برايتان قرار داده ايم مي توانيد مهم ترين نمونه سوالات آزمون راهنمايي و رانندگي را كاملا رايگان مرور كنيد و با انواع تست هاي ايين نامه رانندگي و با سبك امتحان آيين نامه راهنمايي و رانندگي آشنا شويد .


برچسب: نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي + آزمون آيين نامه مقدماتي + امتحان آيين نامه مقدماتي + آيين نامه مقدماتي + سوالات آيين نامه مقدماتي + آيين نامه مقدماتي رانندگي + آزمون مقدماتي رانندگي + آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي + دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي +،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۸:۲۹ توسط:آيين نامه موضوع:

دانلود سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي


دانلود سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه راهنمايي و رانندگي به راحتي در آزمون آيين نامه مقدماتي قبول شويد .

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي با جواب

سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب براي بهبود وضع ترافيك كداميك از كارهاي زير را بايد انجام داد؟

دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگيجهت دانلود نمونه سوالات ايين نامه رانندگي بر روي دكمه زير كليك كنيد:
دانلود نمونه سوالات ازمون ايين نامه pdf
چرا دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي و مطالعه نمونه سوالات اهميت دارد؟نمونه سوالاتي كه سايت سوال آيين نامه مقدماتي  طراحي كرده و به نوشتار درآورده حاصل ماه ها تلاش گسترده و مهارت بوده است پس از ماه ها تلاش و كمك گرفتن از بيش از 27 آموزشگاه رانندگي در سطح كشور توانسته اييم مجموعه سوالات آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي تهيه كنيم كه كامل و جامع باشد و با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي كم ترين زمان ممكن بيشترين استفاده را از نمونه سوالات ايين نامه راهنمايي و رانندگي را ببريد.
دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي چه كساني مفيد است؟افرادي كه وقت كافي براي خواندن كتاب را ندارند و مي خواهند بار اول در ازمون رانندگي قبول شوند با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي قبولي خود را تضمين كنند.
افرادي كه چندين بار در ازمون رانندگي قبول نشده اند و مي خواهند بار آخري باشد كه در ازمون رانندگي شركت كنند با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي حتما قبول خواهند شد.
افرادي كه مي خواهند  بار اول و بدون ترس و استرس و با اعتماد بنفس كامل در ازمون ايين نامه راهنمايي رانندگي شركت كنند و در همان بار اول در اين ازمون قبول شوند با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي مي توانند قبولي خود راتضمين كنند.
با توجه به نكات و مطالبي كه ارائه شد مطالعه  نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي تمامي افراد مفيد است.
در ادامه سوالاتي كه كاربران در اين رابطه در پشتيباني تلگرام پرسيده اند را گلچين  و مشكلات و سوالاتي كه پر تكرار بود را انتخاب كرديم شما مي توانيد آن ها را  مطالعه كنيد، قطعا به خيلي از سوالات شما پاسخ داده خواهد شد:محمد رضا :
دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي كدام آزمون مفيد است؟( آزمون ايين نامه رانندگي اصلي يا ازمون رانندگي مقدماتي)
جواب:نمونه سوالات راهنمايي و رانندگينمونه سوالات راهنمايي و رانندگي ( Sample driving tips )
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي يكي از مهم ترين تمرين ها براي آمادگي قبل از آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي مي باشند . ما در سايت سوال آيين نامه مقدماتي  همواره سعي كرده ايم شما را با نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي  رانندگي با جواب آشنا كنيم .
همين طور كه قبلا نيز با سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي و همين طور نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  افسر آشنا شديم در اين بخش نيز سعي مي كنيم شما را با تعدادي ديگر از نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي به همراه پاسخ آشنا كنيم .
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي۱- براي روشن كردن اتومبيل اولين اقدام كدام مورد مي باشد ؟
ابتدا كمربند ايمني خود را مي بنديمگرفتن كلاج با پاي چپسوييچ اتومبيل را جهت استاندارد مي زنيمترمز دستي را خلاص مي كنيمجواب درست گزينه ۲ .
۲- هنگام پارك كردن در سربالايي كه داراي جدول كناري مي باشد فرمان را به كدام سمت بچرخانيم ؟
فرمان را به چپ ( در جهت مخالف عقربه هاي ساعت )فرمان را به راستفرمان را به سمت مقابل صاف مي كنيمفرقي نداردجواب درست گزينه ۱ .
۳- اگر به هنگام رانندگي متوجه بوي بنزين شديد چه اقدامي مي كنيد ؟
با سرعت كم برانيدنگران نباشيد زيرا بو ناشي از سوختن بنزين استتوقف كرده و مسئله را بررسي مي كنيمشيشه اتومبيل را پايين مي دهيدجواب درست گزينه ۳ .
۴- بعد از چراغ سبز اولين چراغي كه روشن مي شود كدام است ؟
قرمززرد و قرمز با همسبز و زرد با همزردجواب درست گزينه ۴ .
۵- در يك تقاطع در حال رانندگي هستيد با چراغ قرمز چشمك زن مواجه مي شويد چه كار مي كنيد ؟
به رفتن ادامه مي دهيدايست كرده و با رعايت حق تقدم عبور مي كنيدبا احتياط و سرعت كم مي رويدتوقف مي كنيد و منتظر چراغ سبز مي شويدجواب درست گزينه ۲ .
۶- خطوطي كه در مدخل تقاطع يا در محل معيني از راه ها براي عابر پياده به آن خطوط ……. مي گويند .
طوليعرضيممتدمقطعجواب درست گزينه ۲ .
۷- پس از روشن كردن اتومبيل كدام كار را انجام مي دهيد ؟
گرفتن كلاج با پاي چپابتدا كمربند ايمني خود را مي بنديماولين كار گرفتن ترمز پايي استترمز دستي را آزاد مي كنيدجواب درست گزينه ۲ .
۸- در صحنه تصادفي جهت كمك توقف كرده ايد كدام مورد را انجام مي دهيد ؟
افراد زخمي را گرم و در محل راحتي قرار مي دهيد .افراد زخمي را وادار به راه رفتن مي كنيد .محل را فورا ترك مي كنيد .به افراد زخمي نوشيدني مي دهيد .جواب درست گزينه ۱ .
۹- با سرعت مجاز در حال رانندگي هستيد اتومبيلي به سرعت از پشت به شما نزديك مي شود و با دادن چراغ از شما راه مي خواهد چكار بايد انجام شود ؟
بر شتاب خود بيفزاييد يا اينكه با اتومبيل مذكور فاصله ايمني را حفظ كنيداجازه دهيد اتومبيل مذكور سبقت بگيردآهسته ترمز كنيدسرعت را حفظ كنيد و مانع سبقت وسيله مذكور شويدجواب درست گزينه ۲ .
۱۰- در كدام موقعيت زير وزش باد شديد مي تواند در مسير شما تاثير بگذارد ؟
در شهر هادر تونل هازماني كه از مقابل اتومبيل هاي در حال توقف عبور مي كنيدبعد از سبقت گرفتن از يك وسيله نقليه بزرگ ، در مسيرهاي باز بدون درخت و موانع طبيعي ، در بخشي از شهر ها كه داراي ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارندجواب درست گزينه ۴ .
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جواب۱۱- كدام يك از نوع آلودگي سهم زيادي از آلودگي ترافيك را تشكيل مي دهد ؟
آلودگي ديداريآلودگي هواآلودگي شنيداريآلودگي ديداري و آلودگي شنيداريجواب درست گزينه ۲ .
۱۲- در آزادراه تنها در چه مواقعي مي توانيد در شانه جاده توقف كنيد ؟
در شرايط اورژانس و اضطراريقصد سوار كردن افراد كنار جاده را داريداگر به طور تصادفي از خروجي مورد نظر رد شده باشيد و قصد برگشت داشته باشيداگر احساس كرديد نياز به استراحت داريدجواب درست گزينه ۱ .
۱۳- تابلوي روبرو به چه معناست ؟
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگيخيابان يك طرفهفقط عبور مستقيم مجاز استراه يك طرفهخط ويژه عبورجواب درست گزينه ۳ .
۱۴- در آزاد راه ميخ هاي قرمز رنگ چشم گربه اي در چه محلي ديده مي شود ؟
در مسيرهاي ورودي و خروجي و باندهاي كاهش و افزايش سرعتبين شانه خاكي و باند اصليبين هر دو باند محاز استبين محل خالي و وسط آزاد راه و باند اصليجواب درست گزينه ۱ .
۱۵- مفهوم شكل زير چيست ؟
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جوابمعمولا براي علائم راهنماايستعلائم دستوريهشدار دهنده براي خطرجواب درست گزينه ۲ .
۱۶- مفهوم تابلوي زير چيست ؟
سوالات راهنمايي و رانندگيفقط عبور پيادهفقط عبور دوچرخهعبور پياده و دوچرخه ممنوعفقط عبور دوچرخه و پيادهجواب درست گزينه ۴ .
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با پاسخ۱۷- تابلوي زير را در حين رانندگي مقابل خود مي بينيد به چه معناست ؟
سوال راهنمايي و رانندگيمحدوده توقف ممنوع در طول شبانه روزمحدوده ورود ممنوعمحدوده توقف ممنوع در ساعات معينپايان محدوده توقف ممنوعجواب درست گزينه ۳ .
۱۸- چه كساني قانونا مجاز به هدايت ترافيك هستند ؟
نيروي كمكيهركس كه راننده وسيله نقليه بزرگ را در دنده عقب كمك و راهنمايي مي كندپليس راهنمايي و رانندگي ، پليس مدرسه كه مسئول كودكان در عبور از خيابان است ، كارگران تعميراتبا تشخيص خودمانجواب درست گزينه ۳ .
۱۹- پس از روشن شدن موتور براي حركت ابتدا چه عملي را بايد انجام دهيم ؟
آزمايش ترمزصندلي را تنظيم نماييمبستن كربندبا پاي چپ كلاچ را بگيريدجواب درست گزينه ۳ .
۲۰- رانندگي در بخش وسط راه هايي كه به وسيله خط كشي يا علائم ديگر به ۳ بخش تقسيم شده به جز چه مواردي ممنوع است ؟
براي سبقت گرفتن يا گردش به راستبراي دور دو فرمانه زدندرموارد خاصهيچكدامجواب درست گزينه ۱ .
۲۱- چرا بايد قبل از اقدام به سبقت از يك كاميون طويل فاصله را با آن كاملا حفظ كنيم ؟
زيرا بتوانيد از موقعيت جلوي كاميون كاملا اطلاع داشته باشيد و در نقطه كور قرار نگيريدزيرا براي سبقت گرفتن در پيچ ها شتاب كافي داشته باشيددر صورت توقف كاميون دنده عقب بگيريدبراي اينكه در نقطه كور قرار بگيريدجواب درست گزينه ۱ .
در پايان به شما توصيه مي كنيم بر روي دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  با جواب كليك كنيد و با انواع نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  آشنا شويد .
 
پيشنهاد ويژه
براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات ازمون ايين نامه مرحله دوم با جواب بر روي لينك زير كليك كنيد .
دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي  pdfمشتري گرامي ، با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي شما هم به نمونه سوالات آزمون رانندگي اصلي و هم به نمونه سوالات ازمون رانندگي مقدماتي دسترسي خواهيد داشت در واقع با يك تير دو نشان زده ايد و تضمين كننده قبولي در هردو ازمون ايين نامه است.
ناشناس:
فرمت مجموعه چيست و براي اجرا به چه نرم افزاري نياز است؟
جواب:
مجموعه  نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي pdf است و با تمامي دستگاه ها چه كامپيوتر چه تبلت و موبايل مي توانيد آن را باز كنيد و بخوانيد.
اكبري نژاد:
چگونه دانلود كنم ؟بعد از خريد چه اتفاقي خواهد افتاد؟
جواب:
مشتري گرامي ، بعد از اينكه روي لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي كليك كرديد بايستي نام و ايميل خود را وارد نمونه و روي دكمه خريد كليك نماييد بعد از آن به درگاه پرداخت مي رويد و پس از خريد لينك دانلود براي شما نشان داده مي شود و با كليك كردن بر روي لينك دانلود مجوعه سوالات دانلود مي شود.
enriqe206:
من بعد از خريد اينترنتم قطع شد و نتونستم دانلودم تكميل كنم چه كار كنم؟
جواب:
لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي ايميل شما ارسال گرديد.
سميه قاسمي:
سلام خسته نباشيد مي خواستم بدونم ميشه با گوشي موبايل هم دانلود كنم هم استفاده كنم؟
جواب :
مشتري گرامي با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي فايلي با فرمت pdf  دريافت خواهيد كرد و با تمامي دستگاه ها قابل استفاده مي باشد.
علي يزدانپناه:
نمونه سوالات چند تا سوال و صفحه هست؟
جواب:
مشتري گرامي ، نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي داراي 69 صفحه است
۱۲ صفحه اول تصاويري از سوالات برگه هاي امتحان آيين نامه مقدماتي  اصلي با جواب است۴ سري آزمون آيين نامه مقدماتي  اصلي در ۱۲ صفحه اول است كه يكي از آن آزمون ها از شما نيز گرفته مي شود ( بدون اينكه تغييري در سوال باشد . دقيقا همان سوالات )همه ي سوالات داراي جواب صحيح مي باشندعلاوه بر اين تصاوير ( ۱۲ صفحه اول ) از صفحه ۱۲ تا ۶۱ مهم ترين و سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي  با جواب آورده ايمناشناس:
من سوالاي فني مي خواستم مي تونيد اوا را بذاريد براي دانلود؟
جواب :
مشتري گرامي با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي از صفحه 62 تا 69 سوالات فني ايين نامه رانندگي مي باشد.
سحر :
سلام من نمونه سوالاتتون دانلود كردم و امتحان مقدماتيم قبول شدم مي خواستم بدونم آموزش رانندگي عملي به صورت جزوه يا فيلمي چيزي داريد ؟
جواب:
با تشكر از اعتماد شما ، براي آموزش رانندگي عملي تيم گرافيكي و انيمشن سازي سايت در تلاش اند تا به زودي مجموعه كامل از آموزش رانندگي عملي به صورت انيميشني منتشر كنيم.
عسكري:
سلام خسته نباشيد من بسته را خريدم ولي نتونستم دانلود كنم يه مشكل ديگه هم داشتم اينه كه ايميلم رو الكي وارد كردم چطور مي تونم سوال داشته باشم كمكم كنيد…
جواب:
مشتري گرامي به سه صورت مي توانيم فايل را در اختيارتان قرار دهيم
1- لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي ايميل جديد ارسال كنيم
2- لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي آيدي تلگرام ارسال كنيم
3- فايل نمونه سوالات ازمون ايين نامه رانندگي pdf  را در تلگرام براي شما ارسال كنيم
  1- رعايت قوانين ومقررات  2- رانندگي با سرعت پايين  3- رانندگي با احتياط باسرعت زياد  4- همه موارد بالا2. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب كدام گزينه به ترتيب اولويت صحيح است؟
  1- فرمان پليس-تابلوها-خط كشي - چراغ راهنما  2- فرمان پليس-چراغ راهنما-تابلوها-خط كشي  3- تابلوها- فرمان پليس-چراغ راهنما-خط كشي  4- فرمان پليس - خط كشي - چراغ راهنما-تابلوها3. سوال 1 امتيازخط…..خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و بمنظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذر گاه پياده در سطح راه ترسيم ميشود.
  1-زيگزاگ  2- هاشور  3- پارك  4- ايست4. سوال 1 امتيازتابلوي مثلث متساوي الاضلاع نشسته روي قاعده براي…..است
  1- رعايت حق تقدم  2- هشداردهنده براي خطر  3- ايست  4- بازدارنده5. سوال 1 امتيازتابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي……..مي باشد.
  1- ايست  2- علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان  3- معمولا براي علائم راهنما  4- براي خطرات ناشي از تعمير ونگهداري6. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب آمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است؟
  1-مهارت در رانندگي  2- آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران  3- مشاهده،پيش بيني،تمركز،آگاهي،عدم حواس پرتي  4- تفكر،موقعيت،دانش قبلي،ادب،نزاكت7. سوال 1 امتيازكدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟
  1-به ازاي هر 15 كيلومتر 3 طول اتومبيل  2- به ازاي هر 60كيلومتر 13 طول اتومبيل  3- به ازاي هر45 كيلومتر 9 طول اتومبيل  4- به ازاي هر 30كيلومتر 6 طول اتومبيل8. سوال 1 امتيازدور زدن در كدام يك از موارد زير ممنوع است؟
  1-پيچ ها-تقاطها  2-خط ممتد  3-سربالايي ها-تونل ها و پلها  4-همه موارد بالا9. سوال 1 امتياززمان رسيدن به محل تصادف چه اقداماتي بايد انجام داد؟
  1-اتومبيل را از محل حادثه كنار بكشيد  2-در صورت آتش سوزي با آب خاموش كنيد  3-موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كرده و افراد زخمي را از داخل اتومبيل خارج كرده و زخمي ها را با صحبت آرام نماييد  4-به محض رسيدن اتومبيل ديگري ما به راه خود ادامه ميدهيم10. سوال 1 امتياززمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد؟
  1-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم  2-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع ميكنيم  3-ترمز ميكنيم  4-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست11. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب در كدام محل نبايد پارك كرد؟
  1-در15 متري تقاطع ها  2-در ايستگاه اتوبوس  3-خيابانهاي اصلي  4-گزينه 1 و 212. سوال 1 امتيازمفهوم شكل زير چيست؟

  1-توقف برروي آن ممنوع است و همواره بايد در مسير مزبور وسيله نقليه باشد  2- قبل از محل خط كشي متوقف شده و مسير براي حركت ديگر خودروها باز نگه داشته شود .  3- توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور خالي از وسيله نقليه باشد  4-توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور در حال عبور وسيله نقليه باشد13. سوال 1 امتيازچرا در سطح جاده هاي خيس ،برفي،لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد؟
  1-جهت ترمز سريع  2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو  3-جهت حركت سريع  4-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها14. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟

  1- قرمز-آبي- زرد  2- زرد-آبي-قرمز  3- زرد-قرمز-آبي  4- آبي-قرمز-زرد15. سوال 1 امتيازبر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست ميلغزد،چكار بايد انجام دهيد؟
  1- بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد  2- با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد  3- ترمز كنيد وفرمان را بچرخانيد  4-از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد16. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب راننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد؟
  1- با سرعت عبور كند  2- با دقت و مراقبت عبور كند  3- قبل از مانع توقف كند  4-چراغ هاي خطر راروشن كند17. سوال 1 امتيازمفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي رانندگي چيست؟
  1- حركت مجاز-راهنماي مسير و اماكن مذهبي  2- هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني  3- علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راهها  4-منع كننده يا ايست18. سوال 1 امتيازكدام يك از گزينه هاي زير ناصحيح است؟
  1- سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است  2- در تقاطع سبقت ممنوع است  3- در سر پيچ هاي تند وسربالايي ها دور زدن ممنوع است  4- سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است19. سوال 1 امتيازحساس و ميزان نبودن ترمز پائي….. و جزء جرايم رانندگي مي باشد
  1- يك نقص جزئي ميباشد  2- بلامانع است  3- نقص فني نميباشد  4- نقص فني محسوب ميگردد20. سوال 1 امتيازحواس پرتي در زمان رانندگي عامل مهمي در………..است
  1- عدم توجه به ترافيك شهري  2- فرامين پليس  3- عدم توجه به پيچ ها در جاده  4- عدم تصميم گيري به موقع21. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب حق تقدم عبور عبارت است از……
  1-رعايت حقوق رانندگان  2- اولويت در عبور از چراغ هاي راهنمايي  3- اولويت حق عبور وسيله نقليه اي كه زودتر از وسايل نقليه ديگر يا از پياده ها و بالعكس  4-ترتيب عبور و مرور در چهارراه ها22. سوال 1 امتيازتابلوي جاده باريك ميشود كدام تابلوي زير است ؟
  1-   2-   3-   4- 23. سوال 1 امتيازكدام گزينه نشان دهنده ي تابلوي عبور كليه وسايل نقليه ممنوع ميباشد ؟
        24. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 
  1- سبقت ممنوع  2- ورود ممنوع  3- سبقت كاميون ممنوع  4- عبور سواري ممنوع25. سوال 1 امتيازمفهوم تابلو شكل زير چيست ؟

  1- تقاطع فرعي به اصلي  2- تقاطع  3- دو راهي  4- تقاطع اصلي به فرعي26. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي با جواب تابلو جاده دو طرفه كدام است؟
  1-   2-   3-   4- 27. سوال 1 امتيازتابلو خروج از آزاد راه 300 متر كدام تابلو است؟
  1-   2-   3-   4- 28. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1- جاده يخبندان است  2- زنجير چرخ الزامي است  3- عبور فقط با زنجير چرخ  4- خطر برف29. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 
  1- منطقه عبور معلولين  2- رانندگي با ويلچر  3- راننده معلول  4- محدوده راننده معلول30. سوال 1 امتيازمفهوم شكل زير چيست ؟

  1-خط توقف _ رانندگان بايد توقف كامل نمايند و سپس با رعايت احتياط عبور كنند  2-خط توقف دوبله مقطع _ رانندگان از سرعت خود كم كرده و با احتياط و رعايت حق تقدم عبور كنند  3-خط مقطع _ رانندگان سرعت خود را كاهش داده و به راست گردش كنند  4-رانندگان با سرعت و رعايت حق تقدم عبور كنند آزمون بعدياآزمون قبل اشتراك گذاري در فيسبوكتويترلينكداينگوگل +ايميلComments (87)Erfan Salimi   پاسخباسلامواقعا سايتتون عاليه.من باكمك اين سايت قبول شدم.فردا هم آزمونه اصليه.اميدوارم كه اونم قبول شم.دعا كنيد برام.باتشكر از از سايتتون
بهمن 16, 1396 در 1:34 ق.ظامين   پاسخباسلام.تست ها عاليه من امتحان مقدماتي داشتم همش همينا بود خيلي ممنون
دي 14, 1396 در 11:09 ق.ظفرشاد   پاسخسلام در سوال هفتم جواب گزينه ۲ هست كه وقتي ميزنيم ميگه اشتباه هست .
در شرايط برفي با سرعت ۱۵ كيلومتر ۳ طول فاصله بايد باشهدر ۳۰ ميشه ۶در ۴۵ كليومتر ميشه ۹در ۶۰ كيلومتر ميشه ۱۲ طولكه چون گزينه دوم زده ۱۳ يعني اشتباه هست و گزينه صحيح اين سوال همون ۲ هست.صفحه ۹۳ ايين نامه ۹۶ جدول پايين صفحه
دي 12, 1396 در 8:24 ب.ظبهروز   پاسخسلام در سوال هفتم جواب گزينه ۲ هست كه وقتي ميزنيم ميگه اشتباه هست .
در شرايط برفي با سرعت ۱۵ كيلومتر ۳ طول فاصله بايد باشهدر ۳۰ ميشه ۶در ۴۵ كليومتر ميشه ۹در ۶۰ كيلومتر ميشه ۱۲ طولكه چون گزينه دوم زده ۱۳ يعني اشتباه هست و گزينه صحيح اين سوال همون ۲ هست.صفحه ۹۳ ايين نامه ۹۶ جدول پايين صفحه
دي 8, 1396 در 7:59 ب.ظعارف    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب عالي بود عالي تشكر نمره تون بيسسسسسسسسست
البته اصل رانندگيه بچه ها در رانندگي دقت كنين خيلي زياد
دي 2, 1396 در 6:35 ب.ظكاربر سايت   پاسخسلام و قت بخيرمن برج ٧ 1396گواهينامه قبول شدم هنوز گواهينامه ام نيومد ميگن سايت بسته ستلطفا اگر كسي اطلاع داده پاسخ بده
دي 2, 1396 در 4:11 ب.ظعلي   پاسخسلام وقت بخير مرسي از كار خوبتون انشاالله كه تو جشنواره هاي راهور به عنوان يك سايت برتر انتخاب بشيد
آذر 27, 1396 در 9:07 ب.ظمحمد   پاسخما اخرش نفهميديم اتومبيلي كه خط ايست جلوش نيست اول ميره .پس چرا حق تقدم با زرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آذر 17, 1396 در 9:45 ق.ظfatemeh    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب اون تابلوي ايست براي ماشينه آبيه
آذر 17, 1396 در 7:39 ب.ظfatemeh   پاسخببخشيد اشتباه نوشتم.اون تابلوي ايست براي ماشين زرد نيست براي اونيكي خيابونه.براي ماشين آبي هم نيست
آذر 18, 1396 در 1:04 ب.ظZahra   پاسخماشين زرد داره مستقيم ميره حق تقدم با اونه، بعدش ماشين قرمز كه تابلو ايست داره ولي داره مستقيم ميره، بعدش ماشين آبي كه گردش به چپه.
آذر 19, 1396 در 11:34 ب.ظيوسف   پاسخاشتباه زرد آبي قرمز..جلويي آبي تابلويي وجود نداره اون تابلو براي اونطرف خيابان است….
آذر 25, 1396 در 1:56 ب.ظقاصدك   پاسخاتومبيلي كه تابلو ايست نداره حق تقدم داره بعدش هم اتومبيلي كه سمت راستش خاليه
آذر 19, 1396 در 11:40 ب.ظshadi    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب دقيقا منم همين سوالو دارم
دي 12, 1396 در 1:32 ق.ظامين   پاسخعزيز دل تابلو حق تقدم براي اون خيابوني هستش كه سمت راست خيابون نصب شده باشه
اسفند 2, 1396 در 6:39 ق.ظAli   پاسخممنون از سايت خوبتون من آيين نامه مقدماتي رو با كمك شما قبول شدم و فردا امتحان اصلي آيين نامه دارم اميدوارم كه اون رو هم قبول شم.
آبان 24, 1396 در 3:52 ب.ظsayan   پاسخسلام خسته نباشيد،واقعا ممنونم ازتون بسياااار سايت خوبي داريد،من تست هاي شما رو زدم و امروز امتحان آيين نتمه اصلي رو داشتم كه قبول شدم شكر خدا،تماازم سوالا همين هايي بود كه اينجا خونده بودم،و البته بعدش هم امتحان شهري دادم كه اونم قبول شدم خدا رو شكر?
آبان 16, 1396 در 2:03 ب.ظaref sezar   پاسخسلام واقعا ممنونم از سايتتون واقعا سوالاتش تاثير گزار بود و باعث شد من قبول شم ….
آبان 10, 1396 در 9:34 ق.ظbita aevazi    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب واقعا تكيد به قران من مقدماتي قبول شدم چهار شنبه اصلي دارم دعا كنيد قبول شم.
آبان 7, 1396 در 1:21 ب.ظابوالفضل   پاسخواقعا دمتون گرم خيلي خوب بود
آبان 5, 1396 در 11:45 ب.ظفريده   پاسخكاش هفته پيش اينا رو ديده بودمهمه ي سوالام اينجا بودكتاب رو خريدم ۱۸ هزارتومانولي اين اطلاعات رايگانهواقعا ممنونم از كارتون
آبان 3, 1396 در 12:01 ب.ظفاطمه   پاسخازمون اصلي هم فقط هميناس؟ سوالاي فني نداره؟
مهر 28, 1396 در 11:49 ق.ظياسي   پاسخمنم ديروز آزمون مقدماتي داشتم قبول شدم.همش همين سوالا بود.همينارو يكي دو بار بخونين يه مرور روي كتاب بكنين حتما قبولين
مهر 12, 1396 در 10:25 ق.ظرحيم    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب آقا من امروز با تست هاي سايت شما قبول شدم نامردي بود اتون تشكر نميكردم يه دونه باشي
مهر 11, 1396 در 7:41 ب.ظميلاد   پاسخآقا منم همين طور دمه شما گرم
مهر 21, 1396 در 9:36 ق.ظزهرا   پاسخدر چهارراه و تقاطع هم عرض حق تقدم عبور به ترتيب با كدام وسيله است؟ازمون شماره ۴ سوال ۱۴جوابش زرد-قرمز-ابي به نظرم
مهر 11, 1396 در 5:50 ب.ظزهرا   پاسختابلوي ايست براي خياباني است كه به سمت راست آن خيابان نزديك باشد .در شكل داده شده ، تابلوي ايست هم براي خياباني است كه خودروي قرمز در آن قرار دارد و هم براي خياباني است كه خالي است پس اين دو خيابان فرعي محسوب مي شوند و دو خيابان ديگر اصلي هستند و هميشه خودرو هاي خيابان اصلي بر خودرو هاي خيابان فرعي حق تقدم دارند .اما بين خودرو هاي زرد و آبي ، چون مسير زرد مستقيم است پس بر آبي حق تقدم داردپس حق تقدم به اين صورت است : زرد ، آبي ، قرمز
دي 16, 1396 در 3:00 ب.ظمسعود   پاسخمررررسي ازكمكهاتون.عالييييي
مهر 11, 1396 در 3:01 ق.ظمهدي    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب همينو بخونيم قبوليم؟
بعد امتحان اصلي ۳۰سوال دارع؟
مهر 11, 1396 در 9:24 ب.ظعليرضا لطفي   پاسخسلام من امروز امتحان آيين نامه اصلي داشتم با كمك تستاتون تونستم واسه بار اول بدون غلط قبول شم البته نا گفته نمونه ۲۰ تا آزمون زدم.خلاصه كه ممنون از سايت خوبتون.
مهر 4, 1396 در 5:29 ب.ظبهنام   پاسخدمتون گرم واقعا تستا عاليه
شهريور 23, 1396 در 12:21 ب.ظسعيد   پاسخاين تستا عاليه
شهريور 21, 1396 در 0:40 ق.ظليلا   پاسخجواباي اين سوالا چه جوري معلوم ميشه
شهريور 19, 1396 در 2:10 ق.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترامبعد از پايان آزمون روي گزينه پايان آزمون كليك كنيد در همان صفحه روي گزينه نمايش سوالات بالاي صفحه كليك كنيد
شهريور 19, 1396 در 4:28 ب.ظممل    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب چقدر با مزه ههههه
شهريور 14, 1396 در 11:15 ب.ظشهرام   پاسخلايك داري،زيبا خانم
شهريور 13, 1396 در 10:55 ق.ظزهرا   پاسخسلام من دوشنبه امتحان دارم واسم دعا كنيد
شهريور 10, 1396 در 1:27 ب.ظArdalan   پاسخU haminaro khondiiiii ok boood aya
شهريور 19, 1396 در 5:17 ب.ظزيبا   پاسخآقاي راننده برو بزن توي دندهمي خواهم بشم خوانندهكنارت پليس راهنمايي آيا ميشه قر داد؟بله ??خيراهنگام جريمه پليس راهنمايي چكار ميكند؟داد ميزندرشوه ميگيرد???????????????????بله رشوه ميگيرد اما زياد مي گيرد
شهريور 4, 1396 در 1:08 ب.ظسحر   پاسخيخ نكني نمكدووون
شهريور 6, 1396 در 12:24 ب.ظامين    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب خخخخخ
شهريور 11, 1396 در 7:56 ب.ظنادي   پاسخبا ۴ تا غلط قبوليم عايا؟
شهريور 1, 1396 در 9:34 ق.ظحانيه   پاسخنهايتاميتوني 4تاغلط داشته باشي
شهريور 3, 1396 در 1:31 ب.ظيوسف   پاسخسوال 14 درسته اول زرد كه مستقيمه ميره و بعد آبي ميره و چون قرمز تابلوي ايست داره بايد به ايستد وقتي همه رفتن آخر بره
مرداد 30, 1396 در 3:04 ب.ظمحمدصالح   پاسخسلام.لطفا به جواب سوال 14 اين آزمون يه نگاه بكنيد…فكر نميكنيد گزينه 2 درست باشه؟چون زرد كه حق تقدم با اونه(مسير مستقيم و بدون تابلو حق تقدم) رد ميشه و ميره.بعدش قرمز كه ميخواد مستقيم بره و در سمت راست ماشين آبي هست بايد بره …در آخر هم ماشين آبي كه به سمت چب گردش ميكنه بايد وارد مسير بشه.
مرداد 24, 1396 در 12:09 ب.ظمرواريد   پاسخمنم همين فكر رو ميكنم و خيلي برام سواله
مرداد 24, 1396 در 1:08 ب.ظپوريا   پاسختابلو هميشه سمت راست خودرو قرار داره كاملا جواب درسته اون تابلو مربوط ب ابي نيست
شهريور 2, 1396 در 2:10 ق.ظمريم   پاسخممن هم با شما موافقم فكر ميكنم اشتباه ثبت شده
مرداد 24, 1396 در 1:20 ب.ظسينا    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب ماشين قرمز كنارش تابلو ايست دارد
مرداد 24, 1396 در 2:43 ب.ظپوريا   پاسخدوست عزيز تابلو هميشه سمت راست خودرو قرار داره اون تابلو مربوط ب خودرو ابي نيست
شهريور 2, 1396 در 2:09 ق.ظnazanin   پاسخسوالات عاليه.مرسي عزيزان
مرداد 23, 1396 در 8:22 ب.ظمهسا   پاسخسلام خسته نباشيد .سايتتون عاليه .من چند روز ديگه ازمون دارم اميدوارم با تست هايي ك زدم قبول بشم دعام كنين ? بازم ممنون از سايت خوبتون
مرداد 20, 1396 در 11:20 ق.ظآمنه   پاسخدعات ميكنم چون منم 5شنبه ازمون دارم
مرداد 30, 1396 در 8:39 ب.ظهور   پاسخسلام اين سوالات از كتاب جديد سال 96 هستن؟
مرداد 19, 1396 در 4:01 ب.ظtest-drive    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب با سلام و احترام:بله سوالات وب سايت تست درايو بر اساس كتاب جديد سال 96 آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميباشد
مرداد 19, 1396 در 4:22 ب.ظامير   پاسخسايت فوق العاده اي داريد واقعا خسته نباسيد دستتون درد نكنه تير 31, 1396 در 1:11 ق.ظرضا   پاسخعاليه سايتتون
تير 26, 1396 در 1:57 ب.ظرضا   پاسخواقعا سايتتون عاليهمن امروز هم ايينامه همم شهر قبول شدم
تير 26, 1396 در 1:57 ب.ظفاطمه ي خدا   پاسخسلامسوال هفت: كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟” رو امروز امتحان دادم براي اينكه جواب درست باشد در امتحان امروز براي 60 كيلومتر، 13 بود (اصل جواب درست 12) هست.لطفا تصحيح كنيدسپاس فراوان
تير 24, 1396 در 8:15 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:ممنون از همكاري شما  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب  تصحيح شد
تير 24, 1396 در 8:29 ب.ظممد   پاسخبنده خدا نوشته صحيح نمي باشد چي چي رو تصحيح كنناين گزينه جواب سواله خدازده
مرداد 1, 1396 در 1:58 ب.ظeli   پاسخdorost harf bzan ansan.
مرداد 14, 1396 در 3:01 ب.ظNAFAS   پاسخسلام سوال هفت مشكل دارههمشون درستن كه
تير 20, 1396 در 11:21 ب.ظReza   پاسخسلاموقت بخيرسوال هفت انگار مشكل دارهچون به ازاي هر 60km/hبايد به 12طول اتومبيل فاصله داشت.اشتباه ميگم؟ ?
خرداد 21, 1396 در 7:03 ب.ظمريم   پاسخدرسته. ولي اصلا در برف نبايد سرعت به 60 برسه.
تير 9, 1396 در 1:52 ب.ظرضا مقرب    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب واقعاً ممنونم ازتون يادگيرياينجوري خيلي بهتره
خرداد 14, 1396 در 3:28 ب.ظnasim   پاسخخيلي عاليه واقعا ادم اينجوري قشنگ تر ياد ميگيره
خرداد 11, 1396 در 7:01 ب.ظحسين   پاسخسلام خسته نباشين امروز من امتحان دادم سوالات همين سوالت سايت بود بدون غلط قبول شدم
ارديبهشت 16, 1396 در 4:15 ب.ظMelika   پاسخسلام من ببخشيد با توجه به اينكه كتاب آيين نامه عوض شده و سوالات امتحان اصلي عموما از كتاب جديد مياد مى خواستم بدونم اين سوالاتي كه توي سايت هستند از كتاب جديدن؟
اسفند 19, 1395 در 4:58 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:بله
اسفند 19, 1395 در 5:03 ب.ظحسين    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب بلي سوالات شبيه اين سوالات سايت هستش من خوندم قبول شدم
ارديبهشت 16, 1396 در 4:19 ب.ظغزل   پاسخباسلام و شب بخيرجناب من براي خريد سوالاتون هزينه پرداخت كردم اما متاسفانه گوشيم قادر به باز كردن سايتش نيست و ايمل رو هم به اشتباه وارد كردمچه كنم ؟؟
بهمن 7, 1395 در 1:35 ق.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:لطفا از طريق تماس با ما آدرس ايميل يا شماره تماس ارسال كنيد
بهمن 7, 1395 در 12:58 ب.ظrasim   پاسخسلام وقت بخير عالي هست
بهمن 2, 1395 در 1:12 ب.ظماهي   پاسختصحييح شدمن منتظرمممنون
دي 9, 1395 در 4:31 ب.ظtest-drive   پاسخنام كاربري ارسال شد
دي 9, 1395 در 4:37 ب.ظماهي    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب توروخدامن ازمونم نزديكه،اسير يه نام كاربري شدم،پس اين نام كاربري ك خودمون ميزنيم چيه ك بازشماارسال ميكنيد،توروخداااچك كنيد،دوباره بفرسيد،نام كاربري ارسال نشده براي من
دي 9, 1395 در 9:59 ق.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:آدرس ايميل شما اشتباه استلطفا در قسمت تماس با ما يك آدرس ايميل معتبر وارد نمائيد
دي 9, 1395 در 2:15 ب.ظميلاد   پاسخسلام ميخواستم بدونم چرا وارد كانال تلگرام چرا نميشه شد؟
دي 2, 1395 در 11:14 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:مشكل كانال تلگرام حل شدشاد و پيروز باشيد
دي 3, 1395 در 8:14 ق.ظsaeed   پاسخسلام برنامتون خيلي عاليه متشكرم
آذر 30, 1395 در 8:39 ب.ظماهي    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب سلام من هم الان هزينه روواردكردم،ولي ميگه نامعتبراستچيكاركنم؟
آذر 30, 1395 در 5:46 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:نام كاربري به آدرس ايميل شما ارسال شد
آذر 30, 1395 در 7:20 ب.ظماهي   پاسخارسااال نشده،لطفاببررسي بفرمااييد.
دي 9, 1395 در 9:55 ق.ظآمنه   پاسخسلام خسته نباشيدمن براي سوالات هزينه 5900 پرداخت كردم ولي الان نمي تونم وارد ازمون هاي بعدي بشم لطفا راهنمايي كنيد
آذر 25, 1395 در 1:56 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:نام كاربري جديد به آدرس ايميل شما ارسال شد
آذر 25, 1395 در 4:07 ب.ظنازنين    نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب سلام.سوالاتون واقعا عاليه من امروز امتحان داشتم با نمره۳۰قبول شدم.ممنونم نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب 


برچسب: نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي + آزمون آيين نامه مقدماتي + امتحان آيين نامه مقدماتي + آيين نامه مقدماتي + سوالات آيين نامه مقدماتي + آيين نامه مقدماتي رانندگي + آزمون مقدماتي رانندگي + آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي + دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي +،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۵:۴۹ توسط:آيين نامه موضوع:

نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي


نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي و با خواندن نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي آزمون رانندگي در امتحان مقدماتي قبول شويد . دانلود مهم ترين نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه راهنمايي رانندگي با جواب .

 امتيازرانندگان هنگام مشاهده اين خطوط چه كاري بايد انجام بدهند؟

  1- با سرعت عبور كنيد  2- رانندگان از سرعت خود كم كرده و با احتياط و رعايت حق تقدم عبور كنند  3- رانندگان سرعت خود را كاهش داده و با احتياط گردش به راست كنند  4- توقف كامل نماييد و با رعايت احتياط ، سرعت كم، رعايت حق تقدم عبور كنيد2. سوال 1 امتيازبراي روشن كردن اتومبيل اولين كاري كه بايد انجام شود؟
  1- خلاص كردن دنده،تنظيم صندلي،بستن كمربند،روشن كردن  2- تنظيم آينه ها، خلاص كردن دنده و روشن كردن  3- گرفتن كلاج با پاي چپ  4- هيچكدام3. سوال 1 امتيازرانندگي در مه مانند رانندگي……
  1- با ديد محدود است  2- با چشم بسته است  3- با احتياط زياد است  4- هيچكدام4. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي نحوه گرفتن صحيح فرمان اتومبيل در حالت معمول كدام است؟
  1- با يك دست فرمان و با دست ديگر دنده را مي گيريم  2- با هر دو دست و از خارج فرمان را مي گيريم  3- با يك دست خارج فرمان و با دست ديگر داخل فرمان  4- با هر دو دست محكم فرمان را در پايين نگه مي داريم5. سوال 1 امتيازدر حين رانندگي و در صورت خستگي بايست…..
  1- سرعت را كم كرد و به راه ادامه دهيم  2- به محض توانستن اتومبيل را متوقف كنيد و در معرض هواي تازه قرار بگيريد  3- با رعايت حق تقدم تغيير مسير سرعت داده و از سرعت خود بكاهيد  4- بر سرعت خود مي افزائيم تا زودتر به مقصد برسيم6. سوال 1 امتيازشما با سرعت 60 كيلومتر در ساعت در يك جاده مرطوب در حال رانندگي هستيد، فاصله شما با اتومبيل جلوئي چند طول اتومبيل بايد باشد؟
  1- 8  2- 6  3- 12  4- 97. سوال 1 امتيازانواع خط كشي خيابانها عبارتند از خط كشي……..و خط كشي……
  1-مورب-مقطع  2- طولي- عرضي  3-ممتد -زيگزاگ  4-مقطع- ممتد8. سوال 1 امتيازدر جاده هاي فرعي حداكثر ميزان سرعت مجاز در روز…..كيلومتر در ساعت و در شب…..كيلومتر در ساعت مي باشد؟
  1- 95-85  2- 90-80  3- 75-85  4- 80-709. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي فاصله شما و اتومبيل جلوئي در راه خشك چند ثانيه مي باشد؟
  1- 2 ثانيه  2- 3ثانيه  3- 4ثانيه  4- 5ثانيه10. سوال 1 امتيازتابلو هاي منع كننده به رنگ….. و تابلو ها در آزاد راهها به رنگ….و در بزرگراهها به رنگ…..مي باشد
  1- قرمز-سبز-آبي  2- قرمز - آبي - سبز  3- قرمز-سياه-سبز  4- سبز-آبي- قرمز11. سوال 1 امتيازتابلو هاي راهنمايي كه فرماني صادر مي كند به چه شكل است؟
  1- مستطيل با حاشيه قرمز  2- مثلث با حاشيه قرمز  3- مستطيل فلش دار با حاشيه قرمز  4- دايره با حاشيه قرمز12. سوال 1 امتيازكاربرد روش دو ثانيه براي چيست؟
  1- محاسبه زمان  2- تخمين مسافت با وسيله نقليه جلوئي  3- تست موتور  4- موارد 1 و 313. سوال 1 امتيازچه عاملي مي تواند ميزان خطر ناشي از آسيب ديدگي گردن را در موقع تصادف كم كند؟
  ترمز هاي ضد قفل  وجود پشت سري  فرمان قابل انعطاف  صندلي مجهز به بالشتك هوا14. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي مراحل اساسي كه در هنگام تصادف و آسيب جدي شديد لازم است اتخاذ شود عبارتند از:
  1- حفظ صحنه تصادف  2- آگاه ساختن مراجع ذيصلاح  3- مراقبت نمودن از مجروحين  4- هر سه مورد فوق15. سوال 1 امتيازهنگاميكه در شب فاصله اتومبيل شما با اتومبيل جلوئي بيش از 150 متر باشد……
  1-از نور پايين استفاده مي كنيم  2- چراغها را خاموش ميكنيم  3-از نور بالا استفاده ميكنيم  4-از هر نوري كه خواستيم استفاده ميكنيم16. سوال 1 امتيازخطوط شكل زير در كجا رسم ميشود و به چه معناست؟

  1-در طول خيابانها و براي عابر پياده در طول راه كشيده مي شود  2-در خيابانها اصلي و به معناي عبور عابرين پياده است  3- در محلهاي معيني از راه براي عابرين پياده در عرض راه كشيده مي شود  4- هيچكدام17. سوال 1 امتيازمفهوم خطوط شكل زير چيست ؟
  1- شكل صحيح تقاطع بزرگراهها و پيچها  2- طريقه صحيح ورودي و خروجي جاده ها  3- نمايشگر تغيير مسير دايره اي شكل و خطوط كاهش و افزايش سرعت  4-نمايشگر قرار گرفتن مسيرهاي ورودي و خروجي و خط كاهش سرعت و افزايش سرعت18. سوال 1 امتيازدر شكل روبر حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟

  1- كاميون-دوچرخه  2-قرمز-كاميون  3-قرمز-دوچرخه  4-قرمز-آبي19. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1-پايان محدوده سرعت  2-پايان منطقه توقف دوبل  3-پايان سبقت ممنوع  4-ابتداي سبقت ممنوع20. سوال 1 امتيازهنگامي كه پليس دست راست خود رابصورت قائم بالا نگه داردبه معناي اين است؟
  1-رانندگان بايستند  2-رانندگان با سرعت عبور كنند  3-بعد از عبور درپشت او بايستند  4-رانندگان در 4 طرف تقاطع بايد پشت خط ايست توقف نمايند21. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم عبوربا كدام وسيله است؟(آمبولانس در حال ماموريت)

  1- آمبولانس-صورتي-مشكي  2- آمبولانس-مشكي-صورتي  3- مشكي-آمبولانس-صورتي  4- مشكي-صورتي-آمبولانس22. سوال 1 امتيازتابلوي شكل زير به چه معناست ؟

  1- هدايت مسير با جدا كننده  2-بن بست  3-جريان همگرا  4-تقاطع فرعي به اصلي23. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1-فقط عبور كاميون  2-عبور كاميون ممنوع  3-مسير توصيه شده براي وسايل سنگين  4-گزينه1و224. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1-برآمدگي  2- دست انداز  3- چاله  4-هيچكدام25. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1- سربالايي خطرناك  2- سرازيري خطرناك  3-شيب سرازيري ده درصد  4-شيب سربالائي ده درصد26. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1-به ميدان نزديك ميشويد  2-ميدان  3-جهت عبور در ميدان  4- هيچكدام27. سوال 1 امتيازمفهوم شكل مستطيل پرچمي در علائم عبور ومرور چيست؟
  1-براي تابلو هاي دستوري و خدماتي  2-علائم هشدار براي مدرسه  3-معمولا براي علائم راهنما  4-هشدار براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري28. سوال 1 امتيازرنگ قهوه اي در علائم عبور ومرور به مفهومي ايست؟
  1-راهنما براي مناطق اداري وآموزشي و خدماتي  2-حركات مجاز ،راهنماي مسير در اماكن مذهبي  3-علامت دستوري و راهنماي مسير  4-راهنما براي مناطق تفريحي و فرهنگي و گردشگري29. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي به دنبال يك كاميون در حال حركت هستيد،كاميون در حال گردش به راست و وارد شدن به يك جاده باريك است.چه اقدامي مي كنيد؟
  1-آماده مي شويد پشت سر او بايستيد  2-از او سبقت ميگيريد  3-به طرف راست رفته و با گردش كاميون به راه خود ادامه مي دهيد  4-قبل از اينكه كاميون وارد جاده شود با سرعت از او سبقت ميگيريد30. سوال 1 امتيازجهت رانندگي خوب بايد از چه فاصله اي پلاك اتومبيل ها را بخوانيد؟
  1- 15 متري  2- 10 متري  3- 20 متري  4- 18 متري آزمون بعديياآزمون قبلي اشتراك گذاري در فيسبوكتويترلينكداينگوگل +ايميلComments (72)Fatemeh    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب ببخشيد ازبخش فني هم درازمون اصلي سوال مياد؟؟؟؟
اسفند 13, 1396 در 9:02 ق.ظفاطمه   پاسخسلامممنون از سايت خوبتون من با انجام آزمونهاي سايت شما دفعه اول آيين نامه رو قبول شدمواقعاًدستتون دردنكنه
بهمن 16, 1396 در 8:19 ب.ظZeynab   پاسخسلام ممنون ابته سوالات خيلي مفيدو خوبن …ايشالله همه موفق بشن??
بهمن 13, 1396 در 1:00 ق.ظفرزانه   پاسخممنون از سايت خوبتون
بهمن 10, 1396 در 9:48 ق.ظAban_jrd    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب ممنون از سايت خوبتون..ببخشيد من فردا امتحان آيين نامه اصلي دارم هفت آزمون رو تست زدم بنظر شما چندتا آزمون رو بايد تست بزنم تا فردا قبول بشم؟ممنون ميشم جواب بدين
بهمن 7, 1396 در 9:08 ق.ظهنرجو   پاسخسلامسوال 18 قرمز چيه ؟
دي 19, 1396 در 10:40 ب.ظسحر   پاسخسلام به همه هنرجويانكسي هست آزمون اصلي آيين نامه را شركت كرده باشه ميخواستم در مورد سوالات آزمون بدونم اينكه از هر بخش چند تا سوال مياد و سوالاتي كه در اين سايت است چقدر نزديك به سوالات آزمون ايين نامه است و نيازي هست كتاب و بخونيم ؟
دي 5, 1396 در 7:57 ب.ظسامان   پاسخنه همين نمونه سوالارو خوب كار كني ۵ ۶ تا و كتابم اگه ميخواي بخوني تا ص ۱۱۳ حداكثر
دي 6, 1396 در 0:10 ق.ظمنصور   پاسخسلام.نميدونم اشتباه از سايت بود يا كلا سيستم اشتباه كرده.جواب سوال ۲۶ گزينه يك درسته ولي اينجا وقتي جواب درست رو نشون ميده ميگه گزينه دو در صورتي كه تابلوي نزديك شدن با ميدان هست نه تابلوي ميدان.
دي 16, 1396 در 1:55 ق.ظميثم   پاسخاگه نگاه تابلوهاي اخطاري كتاب كني ميبيني كه مفهوم اين تابلو ميدان هست. پس جواب درست گزينه 2 درسته
دي 18, 1396 در 9:45 ب.ظجواد كازراني    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب اين تابلو ميدان است.
اسفند 10, 1396 در 2:31 ب.ظسها قايدي   پاسخمرسي عالي بود??من صبح سوالا ت رو خوندم و قبول شدمبراي بار اول?
دي 3, 1396 در 5:34 ب.ظكاربر سايت   پاسخسلام هزينه پايه دو چنده.با كارت معافيت مغزو اعصاب ميشه ثبت نام كرد البته ب۱ ده ساله هست
آذر 28, 1396 در 7:13 ب.ظسامان ساماني   پاسخسلام من ديگه از امتحان رفتن خوندن خسته شدم سوالات اصلي هركي داره بفرسته پيويم **** خسته شدم ديگه ۳۰تا سوال ۱۰غلطم ميشه راضيم دو ميليون بدم قبول شم?
آذر 9, 1396 در 5:20 ب.ظعلي   پاسخسلام جواب آزمونو كجا ميتونم ببينم؟
آبان 27, 1396 در 7:45 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترامبعد از پايان آزمون در انتهاي صفحه روي گزينه پايان آزمون كليك كنيد براي مشاهده  آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب  درست و نادرست ابتداي همان صفحه روي گزينه نمايش سوالات كليك كنيد
آبان 27, 1396 در 8:03 ب.ظYaqoub.a   پاسخسلام وقتتون بخير..تنوع سوالات زياده هرچيم تست كارميكنم نميتونم امتيازقبولي بيارم..راه چاره چيه دوستان؟
آبان 29, 1396 در 1:33 ق.ظmojan   پاسخاشتباهاتتو بنويس ازرروي اون بخون
آبان 30, 1396 در 11:24 ق.ظsaeed   پاسخيه بار خوب كتاب رو دوره كنيد قبول مي شيد ، من خودم اين طوري قبول شدم
آذر 15, 1396 در 2:17 ق.ظوحيد ابراهيمي   پاسخدستتون درد نكنه بدون غلط و بار اول قبول شدم.
آبان 23, 1396 در 1:52 ب.ظسهيل منفرد   پاسخawlieee soalateton,,,vali nmidonam chera ba mn laj dare mn soalato mishmoram qalatam 5 ta hastesh ya 4 ta bad in 13 ta qalat migire yebaram 7,,,age shans dashtim keeeee:))))))))))
آبان 20, 1396 در 11:14 ب.ظmahsa   پاسخعالللللللي قبووووول شدممرسيييييييي ازتوووون
آبان 16, 1396 در 10:42 ق.ظmajid nemati    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب ممنون از سوالات خوبتون اكثريت سوالات ازمونم همين سوالات بود
آبان 7, 1396 در 10:53 ق.ظمحمد حمزه يي   پاسخسوالات خوبيه
مهر 29, 1396 در 4:26 ب.ظMaha   پاسخعاليه ، مرسي واقعا
مهر 24, 1396 در 3:06 ب.ظنسيم   پاسخسلام سوالاي فني چي پس؟؟???
مهر 18, 1396 در 3:17 ب.ظدانيال   پاسخهركي وقت بزاره كتابم نخونه اين تستا رو بزنه قبوله تضميني?من دوغلط داشتم قبول شدم آيين نامه اصليو??
مهر 18, 1396 در 1:39 ب.ظپگاه   پاسخسلامممنونم سايتتون عاليهمن با دوتا غلط قبول شدم
مهر 12, 1396 در 9:25 ب.ظUnknown    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب سلام.با چندتا تست زدن قبول شديد دوستان؟
مهر 11, 1396 در 3:53 ب.ظدانيال   پاسخآقا كامل بخونيد يه مرور كتابم بكن حله?
مهر 18, 1396 در 1:40 ب.ظنگار   پاسخسلام من آزمون مقدماتي و با توجه به سوالات شما خوندم بدون غلط قبول شدم .ممنون از سايت خوبتون
مهر 10, 1396 در 10:07 ب.ظسيد علي باقري   پاسخمن بسيار ممنونم كه اين شريطو در اختيار ما گذاشتين تا بتونيم با اين نمونه سولات خوب و استاندارد آزمون خوبي رو بديم من فردا امتحان اصلي دارم و اگه انشالله قبول بشم بعدش امتحان شهر آرزوي موفقيت براي همه دارم با تشكر بسيار
مهر 10, 1396 در 9:41 ب.ظسحر   پاسخسلام .ميخوام بدونم كسي هست كه با اين سوالات ازمون ايين نامه اصلي هم قبول شده باشه؟
مهر 4, 1396 در 10:37 ب.ظموسوي    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب با سلام و خسته نباشيد به گروه خوب تست درايو من امروز آزمون مقدماتي با يك غلط قبول شدم با تست هايي كه شما در اختيار گذاشته بودين واقعيت همش فكر ميكردم اين همه كه ميان كامنت ميزارن شايد حقيقت نباشه من رو حلال كنين سوالات همين ها بود يكم تغيير كه باز به نوعي سوالاتش در تست هاي شما بود يعني من با كمك تست شما تونستم جواب بدم اجرتون با اين ماه عزيز
مهر 1, 1396 در 4:23 ب.ظمينا   پاسخواسه مقدماتي نميدونستم همچنين سوالاتي هست وگرنه استفاده ميكردم،واسه آزمون اصلي سوالات شمارو ميخونم
شهريور 31, 1396 در 11:07 ق.ظSahar   پاسخمن ازمون مقدماتيو با ۲تا غلط بدون خوندن كتابو زدن اين تستا قبول شدم .چن روز بعد هم ازمون اصلي دارم
مرداد 31, 1396 در 9:24 ق.ظمحمدرضا   پاسخسوال 30 آزمون 5 تو كتاب آيين نامه بود ؟
مرداد 21, 1396 در 3:13 ب.ظالهه ناز   پاسخسلامبعضي قسمت ها تو ويرايش جديد كتب حذف ميشنبراي منم اين تست نا آشنا بودموفق باشين
شهريور 19, 1396 در 6:02 ب.ظاحسان   پاسخهمينارو بخونيم‌قبوليم؟
مرداد 17, 1396 در 10:27 ب.ظtest-drive    آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب با سلام و احتراملطفا براي آشنا شدن با سوالات آزمون رانندگي از كليه تست هاي سايت استفاده نمائيد
مرداد 18, 1396 در 10:29 ق.ظاميد نبي   پاسخخيلي خوب مرسي.من هم مقدماتي هم اصلي اولين بارقبول شدم.البتع من متقاضي پايه ۲ هستم
مرداد 11, 1396 در 10:54 ق.ظLili   پاسخاز طريق خوندن همين سوالات؟؟؟؟؟
مرداد 15, 1396 در 3:16 ب.ظramyar   پاسخبا سلام…سوال 8 باتوجه به اينكه گزينه 3 درست است ولي اعدادش رو برعكس نوشتيد روزها 85 ودر شب 75 درست است … ممنون از سايت خوبتون خسته نباشيد
مرداد 9, 1396 در 3:09 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام: آزمون و امتحان آيين نامه مقدماتي با جواب نامه اصلاح شد با تشكر از همكاري شما
مرداد 9, 1396 در 4:53 ب.ظمصطفي   پاسخسوال 8 جوابها همشون جابجا هستن
مرداد 6, 1396 در 2:14 ب.ظparand   پاسخسؤال ٢٧ ازمون پنجم هم گزينه سه درست هم چهار با توجه به متن خود كتاب
دي 20, 1395 در 1:17 ب.ظمهدي   پاسخاره دقيقا
دي 21, 1395 در 12:53 ب.ظعلي   پاسخلطفا كتاب را بيشتر مطالعه كنيد
بهمن 10, 1395 در 10:03 ب.ظparand   پاسخسؤال ٢٧ هم گزينه سه درست هم چهار با توجه به متن خود كتاب
دي 20, 1395 در 11:55 ق.ظروح الله شعباني   پاسخسلام سايت منحصر به فردي داريد منتها سوال 19 آزمون پنجم يك اشكال جزئي داره …باتشكر.
دي 9, 1395 در 2:16 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:سوال اصلاح شد
دي 9, 1395 در 3:57 ب.ظZeynab   پاسخخيلي ممنون باز شد
دي 7, 1395 در 7:02 ب.ظZeynab   پاسخسلام منم آزمون شماره5 رو ميخوام باز كنم نام كاربري ميخواد.ميزنم مينويسه اشتباهه خواهش ميكنم راهنمايي كنين ممنونم
دي 7, 1395 در 2:03 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:لطفا مجدد تست كنيد
دي 7, 1395 در 3:56 ب.ظJavad   پاسخازمون شماره 5 رو ميخوام باز كنم مينويسه نام كاربريميزنم ميگه اشتباه هستبايد چيكار كنم تا باز بشه اين سوالات
آذر 30, 1395 در 2:59 ب.ظJavad   پاسخچيكار بايد بكنم تا اين سوالات باز بشن ؟
آذر 29, 1395 در 12:58 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:لطفا سوالاتون را واضح مطرح كنيد تا راهنمايي كنم باتشكر
آذر 29, 1395 در 1:00 ب.ظمسعود صدوقيان   پاسخخيلي خوب ممنون
آذر 13, 1395 در 9:07 ب.ظمسعود صدوقيان   پاسخخيلي خوب وعالي بود باتشكر ممنون
آذر 13, 1395 در 11:07 ب.ظحسن محمدخاني   پاسخبا سلام واحترامبسيار عالي است وسپاسگزارم .
آذر 10, 1395 در 11:15 ب.ظsani salehi   پاسخina a daqiqan soal aynamas
آذر 5, 1395 در 2:17 ب.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام:تمامي سوالات بر اساس كتاب جديد ايين نامه راهنمايي و رانندگي سال 95 تهيه و تنظيم شده است
آذر 5, 1395 در 5:25 ب.ظreza Khosromand   پاسخدوستان ممنون به من كمك كرد امروز يه ﺽرب آيين نامه وشرح قبول شدم موفق باشيد
آذر 3, 1395 در 7:55 ب.ظمهدي   پاسخخيلي خوب است وبه من خيلي كمك مكند
آبان 30, 1395 در 8:12 ب.ظمهدي   پاسخعالي است
آبان 30, 1395 در 8:06 ب.ظVida   پاسخعالي
آبان 24, 1395 در 11:46 ب.ظعباس   پاسخمن فردا امتحان دارم . الانم دارم ميخونم و اومدم كمي تست زدم عالي بود .. اميدوارم فردا بتونم به راحتي قبول شم
آبان 16, 1395 در 11:27 ب.ظMary   پاسخچرا نام كاربري اشتباهه
مهر 22, 1395 در 0:36 ق.ظtest-drive   پاسخبا سلام و احترام :
لطفا نام كاربري خود را از طريق فرم تماس با ما ارسال نمائيد بررسي كنيم
مهر 22, 1395 در 10:41 ق.ظنيلوفر   پاسخيعني چي نام كاربري اشتباهه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهر 17, 1395 در 2:53 ب.ظmaede   پاسخازموناتون عاااالين اگه همه شونو بخونيم راحت قبول ميشيم دسسسستتون دردنكنه??
مهر 16, 1395 در 2:35 ب.ظچيا   پاسخخيلي خوبه كارتون، خيلي كمك ميكنيد نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب آزمون رانندگي 

آزمون رانندگي مقدماتي ( Basic driving test )
آزمون رانندگي مقدماتي از جمله آزمون هاي تئوري آيين نامه است كه متقاضيان گواهينامه رانندگي پايه ۳ در مرحله اول بايد با موفقيت اين آزمون را بگذرانند . در ادامه تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي را باهم مي بينيم .
آزمون رانندگي مقدماتي شامل ۳۰ سوال آيين نامه راهنمايي و رانندگي است كه در ۲۵ دقيقه ميبايست به اين سوالات پاسخ دهيد . حداقل نمره قبولي براي قبولي در آزمون رانندگي مقدماتي ۲۶ مي باشد .
توصيه مي كنم مجموعه اي فوق العاده از مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي با جواب را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد و بخوانيد و با احتمالي نزديك به ۱۰۰ درصد در آزمون آيين نامه مقدماتي قبول شويد .
سوالات آيين نامه مقدماتي
يعني شما مجاز هستيد به ۴ سوال از سوالات آزمون آيين نامه رانندگي خود پاسخ اشتباه دهيد يا اينكه اصلا پاسخ ندهيد . كه قطعا توصيه نمي شود جواب سوالات را خالي بگذاريد چراكه سوالات آزمون رانندگي مقدماتي نمره منفي ندارد .
تا به حال در سايت سوال آيين نامه نمونه سوالات آيين نامه زيادي را بررسي كرده ايم . حل نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب به شدت قبل از آزمون آيين نامه توصيه مي شود .
براي قبولي در بار اول در آزمون نياز است شما نمونه سوالات آزمون آيين نامه با جواب را حل كنيد . بايد اولويت خود براي حل نمونه سوالات آزمون آيين نامه را بر روي سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگي بگذاريد . سعي كنيد آن سوالاتي كه سخت تر و پرتكرار هستند را با دقت بيشتري بررسي و حل كنيد .
حالا بهتر است كمي با نمونه سوالات آزمون رانندگي مقدماتي آشنا شويم .
آزمون رانندگي مقدماتي جواب و سوال۱) روش يك طول اتومبيل به چه معناست ؟
به ازاي هر ۱۵ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ي بك طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .به ازاي هر ۳۰ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ۲ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .به ازاي هر ۴۵ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ۳ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .به ازاي هر ۶۰ كيلومتر در ساعت فاصله اي به اندازه ۴ طول اتومبيل ( حدود ۶ متر ) نياز است .پاسخ صحيح : گزينه الف
۲) كداميك از موارد زير نقص فني محسوب نمي شود ؟
نداشتن چراغ هاي جلو و عقبنداشتن برف پاك كن هنگام رانندگيدود كردن موتوركم بودن باد لاستيكپاسخ صحيح : گزينه د
۳) در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد … ؟
به شدت ترمز كردفرمان را رها كردفرمان را محكم گرفته و به آرامي توقف كرد۱ و ۲ صحيح استپاسخ صحيح : گزينه ۳
۴) تابلوي زير يعني … ؟
آزمون رانندگي مقدماتيعبور سواري ممنوععبور كاميون ممنوعسبقت براي كاميون ممنوعسبقت ممنوعپاسخ درست : گزينه ۳
آزمون رانندگي مقدماتي جواب و سوال۵) مفهوم تابلوي زير چيست ؟
آزمون رانندگي مقدماتيمنطقه عبور معلولينرانندگي با ويلچرراننده معلولهيچكدامپاسخ درست گزينه ۳ .
۶) در شرايط غير عادي مانند باران و يخبندان و سرما كنترل و هدايت و توقف اتومبيل به كدام دليل مشكل است ؟
به لحاظ كاهش ضريب اصطحكاك چرخ ها با جادهبه لحاظ سرماي هوا و خارج شدن لاستيك از حالت طبيعيكمبود ميدان ديد۱و ۲ هرمورد صحيح استپاسخ درست گزينه ۱ .
۷) يكي از موارد افزايش احتمال خطر هنگام رانندگي در شب را بگوييد ؟
استفاده از چراغ هااستفاده از سايبانكم بودن ميدان ديد رانندهخواب آلودگي رانندهپاسخ درست گزينه ۳ .
۸) زماني كه به يك سرعت گير در خيابان مي رسيد بايد … ؟
از سمت راست عبور كنيدبا همان سرعت عبور كنيدسرعت خود را افزايش دهيدسريعا از سرعت خود بكاهيدپاسخ درست گزينه ۴ .
آزمون رانندگي مقدماتي۹) در جاده دچار حادثه اي شده ايد ، در چه فاصله اي بايد تابلوي احتياط را قرار دهيد ؟
۷۰ متري۶۰ متري۵۰ متري۴۰ متريپاسخ درست گزينه ۱ .
۱۰) به هنگام رانندگي در طول شبانه روز و در شرايط هواي مه آلود چكار بايد انجام داد ؟
از نور پايين استفاده كرداز چراغ هاي بغل استفاده نموداز نور بالا استفاده كردچراغ هاي راهنما را روشن كردپاسخ درست گزينه ۱ .
۱۱) چه موقع نبايد از چراغ هشدار ( فلاشر ) استفاده كرد ؟
هنگام بكسل كردن اتومبيلزماني كه دچار نقص فني مي شويدبه صورت دوبله پارك مي كنيدمورد الف و جپاسخ درست گزينه ۴ .
۱۲) مراحل اساسي در هنگام تصادف و آسيب جدي شديد لازم است اتخاذ شود عبارتند از :
حفظ صحنه تصادفآگاه ساختن مراجع ذيصلاحمراقبت از مجروحينهر سه مورد فوقپاسخ درست گزينه ۴ .
آزمون رانندگي مقدماتي۱۴) هنگامي كه در شب فاصله اتومبيل شما با اتومبيل جلويي بيش از ۱۵۰ متر باشد …… ؟
از نور پايين استفاده مي كنيمچراغ ها را خاموش مي كنيماز نور بالا استفاده مي كنيماز هر نوري كه خواستيم استفاده مي كنيمپاسخ درست گزينه ۳ .
۱۵) كدام گزينه درست است ؟
تابلوهاي بازدارنده يا اخطاريتابلوهاي هشدار دهنده يا اخطاريتابلوهاي آگاهي دهنده با اخباريتابلوهاي بازدارنده يا انتظاميپاسح درست گزينه ۱ .
۱۶) در راه هاي مسطح كه انتهاي مسير منتهي به كوه و پرتگاه مي باشد ……. ؟
حق تقدم عبور با وسيله اي است كه در طرف پرتگاه قرار داردبايد با احتياط و رعايت حق تقدم عبور كردحق تقدم عبور با وسيله اي است كه طرف كوه استحق تقدم با وسيله نقليه سبك تر استپاسخ درست گزينه ۱ .
آزمون رانندگي مقدماتي۱۷) معناي تابلوي زير چيست ؟
آزمون رانندگي اوليهسربالايي خطرناكسرازيري خطرناكشيب خطرناكخطرپاسخ درست گزينه ۱ .
۱۸) معناي تابلوي زير چيست ؟
آزمون رانندگي مقدماتيجاده يخبندان استزنجير چرخ الزامي استعبور فقط با زنجير چرخخطر برفپاسخ درست گزينه ۳ .
۱۹) خطوط ممتد ، دوبله ، مقطع هاشور ، زيگزاگ از انواع خطوط …….. هستند .
عرضيطولي۱و ۲تركيبيپاسخ درست گزينه ۲ .
برخي از سوالات آيين نامه مقدماتي را ديديم .
براي آشنايي بيشتر با نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي مي توانيد بر روي دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه با جواب كليك كنيد .
در پست هاي بعد بيشتر سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي را بررسي خواهيم كرد .
 
1. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معني …………….و تابلو مستطيل قائم معمولا براي ……و ……..استفاده ميشود.
  الف.رنگ قرمز براي راهنماي خدمات و تابلو مستطيل قايم براي علايم راهنما استفاده ميشود  ب.رنگ قرمز براي مناطق اداري و آموزشي و تابلو مستطيل قايم براي علايم دستوري استفاده ميشود  ج.رنگ قرمز منع كننده يا ايست و تابلو مستطيل قايم براي علايم هشدار استفاده ميشود  د.رنگ قرمز منع كننده يا ايست و تابلو مستطيل قايم براي علايم دستوري و خدمات استفاده ميشود2. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي براي تنظيم صندلي كداميك از شرايط ذيل بايد مهيا گردد ؟
  الف.تسلط كامل به فرمان گاز ، گلاج و ترمز پيدا نمود  ب.ميدان ديد طبيعي شما تامين گردد  ج.احساس راحتي و تسلط به اتومبيل را داشته باشيد  د.همه موارد3. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي در كداميك از موارد زير نبايد دنده عقب گرفت ؟
  الف.براي مسافت هاي طولاني  ب.براي مسافت هايي كه نميشود پياده طي كرد  ج.دنده عقب به داخل يك خيابان فرعي  د.دنده عقب در مناطق مسكوني و شهري4. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب تابلوهاي با زمينه قهوه اي نشانگر چه چيز هستند ؟
  الف.مسير فرعي و غير اصلي  ب.مسير بزرگراهها  ج.جاده هاي اوليه يا مسير قبلي  د.جهت حركت به سمت مراكز فرهنگي و تفريحي5. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي چرا سبقت گرفتن از كاميون طويل ( كشنده و يدك ) خطرناك تر از سبقت گرفتن از يك اتومبيل معمولي است ؟
  الف.كاميونها نسبت ديگر وسايل نقليه كشيده تر هستند و سبقت گرفتن از آنها مسافت و زمان بيشتري را صرف ميكند  ب.كاميونها با سرعت كمتري نسبت به وسايل ديگر از تپه ها بالا ميروند  ج.ترمز هاي كاميونها به خوبي اتومبيل هاي ديگر نيست  د.كاميونها ممكن است كنار كشيده و توقف كنند6. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي كلاج گرفتن باعث كداميك از موارد زير مي شود ؟
  الف.كنترل راننده به حركت وجهت اتومبيل كم مي شود  ب.كنترل راننده به حركت و جهت اتومبيل بيشتر مي شود  ج.پيچيدن به طرفين و چرخاندن فرمان سخت تر مي شود7. سوال 1 امتيازدر مواقع طوفاني ؛در كداميك از موارد زير بايد بيش از حد مراقب باشيد؟
  الف.به هنگام گردش  ب.به هنگام استفاده از ترمز ها  ج.به هنگام سبقت  د.به هنگام عبور از كنار دوچرخه سواران و موتور سيكلت سواران8. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب به هنگام رانندگي درطول روز و در شرايط هواي مه آلود چكار بايد انجام دهيد؟
  الف.چراغ هاي راهنما راروشن نمائيد  ب.از نور بالا استفاده كنيد  ج.از چراغهاي بغل اتومبيل استفاده كنيد  د.از نور پايين استفاده كنيد9. سوال 1 امتيازبرروي جاده خيس ترمز ميكنيد وسيله شما شروع به لغزش مي كند اولين كاري كه بايد انجام دهيد چيست؟
  الف.پاي خود را برروي كلاج بگذاريد  ب.با شدت بيشتري بر ترمز فشار آوريد  ج.ترمز را كاملا آزاد كنيد  د.به سرعت ترمز دستي را بكشيد10. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي اگر مجبور شويد در مه رانندگي كنيد كدام عامل زير را بايد بازديد نمائيد؟
  الف.كنترل و بازديد باطري  ب.اطمينان از اينكه در داخل اتومبيل تابلوي احتياط داريد  ج.اطمينان از سالم بودن بخاري  د.بازديد چرخ ها و اطمينان از تميز بودن شيشه ها11. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي در حين رانندگي در صورت برخورد به موارد اضطراري كداميك از اقدامات زير را ميبايست انجام داد؟
  الف.بلافاصله راهنما زده و با كم كردن سرعت ٬ اتومبيل را به سمت راست هدايت ميكنيم  ب.ترمز ناگهاني نگرفته و با نگهداشتن هر دو دست بر فرمان سريع و ايمن گردش كرده و از جاده خارج ميشويم  ج.به اعصاب خود مسلط شده و با هر دو دست فرمان را ميگيريم تا اتومبيل را به سمت كنار جاده هدايت كنيم  د.بلافاصله ترمز كرده و ماشين را به سمت كنار هدايت ميكنيم12. سوال 1 امتيازهنگام دنده عقب گرفتن اتومبيل به علتي قادر به ديدن پشت سر خود نيستيد ٬ چكار بايد بكنيد ؟
  الف.به آيينه بغل نگاه كنيد  ب.از افرادي بخواهيد كه شما را كمك كنند و به شما فرمان بدهند  ج.در را باز كرده و پشت سر را نگاه كنيد  د.شيشه را پايين آورده پشت سر را نگاه كنيد13. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب حواس پرتي در زمان رانندگي عامل مهمي در …………… است
  الف.تصميم گيري به موقع  ب.عدم اجراي فرامين پليس  ج.توجه به پيچ ها در جاده  د.توجه به ترافيك شهري14. سوال 1 امتيازحق تقدم عبور عبارت است از :
  الف.اولويت حق عبور و سيله نقليه اي كه زودتر از وسايل نقليه ديگر يا پياده ها و بالعكس  ب.ترتيب عبور و مرور در 4 راه ها  ج.اولويت عبور از چراغهاي راهنما  د.رعايت حقوق رانندگان ديگر15. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي اگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟
  الف.در شرايط اضطراري  ب.هيچ وقت  ج.زماني كه به آزمايش رانندگي مي رويد  د.در طول روز16. سوال 1 امتيازرنگ تابلوهاي راهنماي مسير در بزرگراهها چيست ؟
  الف.سبز  ب.قرمز  ج.زرد  د.سبز و مشكي17. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي در راه بدون جدول كناري و پارك در سر بالائي ……………
  الف.فرمان به چپ ( خلاف عقربه ساعت چرخانده شود  ب.فرمان به راست ( موافق عقربه ساعت ) چرخانده شود  ج.فرمان مستقيم نگه داشته شود  د.1و 3 صحيح است18. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي هر خودروي سواري حداقل داراي چند آينه ميباشد؟
  الف.يك  ب.سه  ج.دو  د.پنج19. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب در حريم تابلوي ايستادن ممنوع فقط مي توان
  الف.بستگي به موقعيت دارد  ب.به هيچ وجه نميتوان پارك كرد ولي ميتوان توقف كرد  ج.براي يك لحظه هم توقف نميكنيد  د.مسافر پياده و سوار نمود20. سوال 1 امتيازچه عاملي ميتواند خطر ناشي از آسيب ديدگي گردن در موقع تصادف را كاهش دهد
  الف.ترمزهاي ضد قفل  ب.صندلي مجهز به بالشتك هوا  ج.كمربند  د.وجود پشتي مناسب پشت سر و تنظيم شده21. سوال 1 امتيازرنگ تابلو در بزرگراهها و آزاد راهها به ترتيب . .
  الف.قرمز نارنجي  ب.سبز قرمز  ج.قرمز آبي  د.سبز آبي22. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي حساس و تنظيم نبودن ترمز پائي جز ء جرائم رانندگي ميباشد ؟
  الف.نقص فني محسوب ميشود  ب.نقص فني نمي باشد  ج.بلامانع است  د.نقص جزئي مي باشد23. سوال 1 امتيازمعني تابلو زير چيست ؟

  1- بن بست  2- خط عبور براي گريز  3- سمت راست بن بست  4- هيچكدام24. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب مفهوم تابلو زير چيست ؟
 

  فقط عبور خوردرو كشاورزي  عبور وسائل نقليه ممنوع  عبور خودرو كشاورزي ممنوع  عبور كاميون ممنوع25. سوال 1 امتيازمعني تابلوي زير چيست ؟

  1- پايان سرعت 60 كيلومتر  2- حداقل سرعت  3- سرعت توصيه شده  4- حداكثر سرعت26. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1- راننده تازه كار  2- راننده معلول  3- راننده ناشنوا  4- بستن كمربند ايمني الزاميست27. سوال 1 امتحان مقدماتي آيين نامه رانندگي در مورد شكل زير كدام گزينه صحيح ميباشد؟

  1- رانندگان فقط براي سبقت مي توانند از روي آن عبور كنند  2- رانندگان به هيچ وجه نبايد از روي آن عبور كنند  3- رانندگان فقط براي گردش مي توانند از آن عبور كنند  4- عبور از اين خطوط آزاد مي باشد28. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

  1- به منطقه مسكوني نزديك مي شويد  2- منطقه صنعتي  3- ابتداي منطقه مسكوني  4- خروج از منطقه صنعتي29. سوال 1 امتيازتابلوي زير به چه معناست؟

  1- دورزدن در ميدان  2- ميدان  3- تعيين حركت  4- جهت عبور در ميدان30. سوال 1  نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي با جواب كداميك از موارد زير در اين تصوير ايجاد خطر كرده است؟

  1- اتومبيل پارك شده شماره 1  2- اتومبيل در حال حركت شماره3  3- عابري كه منظر است از خيابان عبور كند2  4- اتومبيل شماراه4 آزمون بعديياآزمون قبلي اشتراك گذاري در فيسبوكتويترلينكداينگوگل +ايميلComments (56)سلمان   پاسخدمت گرم تست درايو خدايش دمت گرم بار اول قبول شدم الان فقط مونده آيين نامه اصلي اونم قبول بشم شهري رو خيالم راحته دست فرمونم حرف نداره
اسفند 9, 1396 در 11:12 ق.ظA   پاسخمن همه ي ۵۴۰تا سوال رو خوندم خداكنه تو امتحان موفق ميشم هيچي هم كتاب نخوندم
اسفند 7, 1396 در 10:15 ب.ظzahraa rhi   پاسخسلااااااااااااااااامعاليه سايتتونمن همه 18 تا آزمون رو دادم بدون غلط قبول شدم دوستامم همينطور.ممنون واقعاسوالا دقيقا هميناست
بهمن 29, 1396 در 8:43 ب.ظآرام   پاسخسلام من ديروز كتاب رو مطالعه كردم و امروز به تمام 18آزمون پاسخ دادم بدون حتي يه غلط.به نظرتون قبول ميشم تو امتحان؟فردا ميخوام ثبت نام كنم
بهمن 9, 1396 در 2:42 ق.ظAmir Z   پاسخعليك سلامشك نكن كه قبول ميشي
بهمن 30, 1396 در 11:32 ب.ظمسعود   پاسخخيلي ممنون از سايت بي نظيرتون، من چند ماه پيش براي يكي از اقوام سوال هاي امتحان رو از سايت شما خريداري كردم، يه هفته اي ميشه خودم رفتم برا گواهينامه ثبت نام كردم، حالا اون سوالات رو كه دارم، ولي گفتم بيام همين ازمون هاي انلاين مقدماتي رو حل كنم،و مطمئنم با همين ها هم قبول ميشم چهارشنبه اين هفته
خدا خيرتون بده، سايتتون هم بي نظيره ‎?
بهمن 7, 1396 در 6:14 ب.ظArshia   پاسخسللم من امروز امتحان دارم اگه 30 شدم دوباره ميام ?
دي 18, 1396 در 10:42 ق.ظAli   پاسخهمين الان امتحان دادم بدون غلط قبول شدم حتي يبارهم ب كتاب نگاه نكردم عاليه اين سايت شك نكنيد دوستان. ممنونم
دي 17, 1396 در 7:59 ب.ظافشين كياني   پاسخسلام خسته نباشيد واقعا سايتتون حرف نداره 30 نمره رو گرفتم
دي 14, 1396 در 3:59 ب.ظشاهين   پاسخشانس و ميبيني رفتم از يه سايت ديگه سوالات آيين نامه رانندگي و خريدم همون سوالات رايگانش اينجا بود البته يه جورايي گول خوردم نوشته بود سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگي ولي دقيقا همين سوالات بود
دي 6, 1396 در 10:51 ق.ظfereshteh   پاسخسلام .مرسي از سايت خوبتون .امروز با نمره كامل قبول شدم مقدماتي رو …واقعا ممنونم از مدير سايت .
دي 2, 1396 در 7:11 ب.ظايمان   پاسخبا سلام ، تشكر ويژه دارم از مسئول محترم سايت و همكاران ، با كمك شما امروز آيين نامه مقدماتي رو بدون غلط قبول شدم . با آروزى بهترين ها براي شما و همه ي هنرجويان در ادامه ي راه …
آذر 30, 1396 در 4:42 ب.ظمژده   پاسخبسيار عالي بودن. ممنونم از شما. من با همين آزمون ها قبول شدم.
آذر 25, 1396 در 1:08 ب.ظاعظم اجورلو   پاسخبراي ايين نامه اصلي هم فقط اينا رو بخونيم كافيه؟باتشكر از سايت خوبتون.
آذر 19, 1396 در 8:47 ب.ظرويال   پاسخباسلاممرسي از سايت خوبتون من با زدن تست هاي شما بدون غلط ايين نامه مقدماتي رو امروز قبول شدم
آبان 14, 1396 در 11:35 ب.ظناشناس   پاسخممنون بابات سوال هاتون خيلي خوب بودن و من تونستم با يك غلط ازمون مقدماتي قبول بشم فقط يك سوالش از سوالاي ازمون شما نبود
مهر 23, 1396 در 7:53 ب.ظمصطفي   پاسخخب اون يونه سوال اينجا بنويس ببينيم چي بوده تا ما بخونيم
آبان 8, 1396 در 12:51 ب.ظomid amou   پاسخآقا متشكرم از زحمتي كه بابت تمامي سوالات كشيدين بنده امروز رفتم با 2تا غلط قبول شدم ولي يك مشكلي واسم پيش امد اون كسي كه مراقب امتحان بود اخرش كه برگه قبوليمو ثبت كرد داخل پروندم 2تا سوال پرسيد كه اونارو بلد نبودم بعد طرف بهم گفت پس چجوري قبول شدي  اخه اينم شد منطق ؟گفتم چه ربطي داره از ما بين 540 تا سوال شما 2تا سوال پرسيدي من ياد نداشتم اين ملاك نميشه كه من هيچ تلاشي نكردمخلاصه تموم بچه هايي كه داخل اموزشگاه قبول شدن رو پروندشونو بهشون نداد گفتن شنبه صبح ميرين راهنمايي راهنمايي تاييديه ميگيرين كه از نرم افزار استفاده كردين و مشكلي نداشته باشهاعصاب هممون خورد شدواقعا چرا همچين آدمي گير من افتاد كه اينجوري بشه  خدايي الان 3روزه فول تايم دارم اين 18تا برگه ازمون رو ميخونم كه جمعا ميشه 540 تا سوال!
حالا بايد اينجوري بشه …
مهر 20, 1396 در 4:41 ب.ظmarix   پاسختست هااتون عاليه! ^___^
مهر 15, 1396 در 11:10 ق.ظcloude   پاسخواقعا فكر نميكردم بعد اين همه نرم افزار پولي چرت كه فقط دو تا ازمونش باز بود يه همچين سايتي رو پيدا كنم واقعا خدا ازتون راضي باشه و اينو بدونيد كه معركه ايد
مهر 2, 1396 در 1:40 ب.ظHamta 1378   پاسخخيلي ممنون از سايت خوبتون من تونستم آيين نامه رو با يه غلط قبول بشم واقعا ممنون
شهريور 14, 1396 در 2:29 ب.ظبيتا   پاسخواقعا خسته نباشين من بدون غلط و با تست هايه شما قبول شدم
شهريور 3, 1396 در 10:55 ب.ظرويا   پاسخآزمون اصلي چقدر بعد از آزمون مقدماتي هست ؟ من نمي دونم. لطفا بگين.
مرداد 13, 1396 در 2:31 ب.ظمحمد   پاسخبعد از كلاسهاي فرمان هر پنج شنبه فك كنم
مرداد 14, 1396 در 3:21 ب.ظوحيد   پاسخموتور يا ماشين؟؟؟
مرداد 28, 1396 در 7:30 ب.ظاميد   پاسخسلام پاسخ به شما دوست عزيز كه پرسيد ازمون اصلي كي هست بعد از امتحان شهر مقدماتي ازمون اصلي ايين نامه گرفته ميشود
مرداد 29, 1396 در 12:16 ب.ظShila   پاسخيك هفته
شهريور 26, 1396 در 12:11 ب.ظniloo   پاسخاول كلااي تو شهري و ميري بعدش ايين تامه اصلي و ميدي اگر قبول شدي ميري امتحان تو شهري
آذر 23, 1396 در 8:35 ق.ظرويا   پاسخسلام من دفعه اول كتاب رو خوندم با 25 رد شدم. اما براي دفعه دوم فقط سوالات شمارو خوندم با 28 قبول شدم. خيلي ممنونم.
مرداد 13, 1396 در 2:28 ب.ظگ   پاسخخيلي ممنونم از سوالاتون ازمون اخر ٣٠ شدماميدوارم فردا پاس شمواقعا ممنونم
مرداد 12, 1396 در 0:28 ق.ظمليكا   پاسخبسيار عالي ، من بار اول با نمره 30 با اين سوالات قبول شدم
مرداد 7, 1396 در 10:45 ق.ظ نمونه سوالات آيين نامه pdf


برچسب: نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي + آزمون آيين نامه مقدماتي + امتحان آيين نامه مقدماتي + آيين نامه مقدماتي + سوالات آيين نامه مقدماتي + آيين نامه مقدماتي رانندگي + آزمون مقدماتي رانندگي + آيين نامه مقدماتي راهنمايي و رانندگي + دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي +،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۲:۴۷ توسط:آيين نامه موضوع: